Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Характеристики на химичните процеси

Трети раздел

Разтвори и химични реакции във водни разтвори

Четвърти раздел

Приложни аспекти на химията в областта на материалите

Пети раздел

Опазване на околната среда

Шести раздел

Лабораторни опити

Седми раздел

Стара програма

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се