Математика8. клас

Първи раздел

Основни комбинаторни понятия

 • 1
  Основни комбинаторни понятия. Умножение и събиране на възможности
 • 2
  Пермутации. Всичко основно
 • 3
  Пермутации. Важни решени задачи
 • 4
  Вариации. Всичко основно
 • 5
  Вариации. Важни решени задачи
 • 6
  Комбинации. Всичко основно
 • 7
  Комбинации. Важни решени задачи

Втори раздел

Вектори

 • 8
  Вектори. Всичко най-важно
 • 9
  Събиране на вектори по правилото на триъгълника
 • 10
  Събиране на вектори по правилото на успоредника
 • 11
  Разлика на вектори. Как изваждаме вектори?
 • 12
  Произведение на вектор с числo
 • 13
  Произведение на вектор с число. Задачи - част 1
 • 14
  Вектори. Ценна задача, препоръчана от вас

Трети раздел

Триъгълник и трапец

 • 15
  Деление на отсечка в дадено отношение
 • 16
  Средна отсечка в триъгълник
 • 17
  Средна отсечка в триъгълник. Важни задачи. Част 1
 • 18
  Средна отсечка в триъгълник. Важни задачи. Част 2
 • 19
  Медицентър в триъгълник
 • 20
  Медицентър в триъгълник. Важни задачи. Част 1
 • 21
  Медицентър в триъгълник. Важни задачи. Част 2
 • 22
  Трапец
 • 23
  Трапец. Решаване на задачи. Част 1
 • 24
  Трапец. Решаване на задачи. Част 2
 • 25
  Правоъгълен трапец
 • 26
  Правоъгълен трапец. Решаване на задачи
 • 27
  Равнобедрен трапец. Бедра. Ъгли при основа
 • 28
  Равнобедрен трапец. Диагонали
 • 29
  Равнобедрен трапец. Решаване на задачи
 • 30
  Средна отсечка в трапец
 • 31
  Средна отсечка в трапец. Задачи

Четвърти раздел

Квадратен корен

 • 32
  Квадратен корен
 • 33
  Квадратен корен с Никол Станкулова
 • 34
  Квадратен корен. Задачи
 • 35
  Коренуване на произведение
 • 36
  Умножение на корени
 • 37
  Коренуване на частно
 • 38
  Изнасяне на множител пред корен
 • 39
  Квадратен корен от степен
 • 40
  Внасяне на множител под корен. Математика 8. клас
 • 41
  Често срещани грешки при коренуване
 • 42
  Опростяване на ирационални изрази
 • 43
  Най-важните задачи върху целия раздел за квадратен корен. Част 1
 • 44
  Най-важните задачи върху целия раздел за квадратен корен. Част 2

Пети раздел

Квадратни уравнения

 • 45
  Квадратно уравнение. Всичко важно
 • 46
  Непълно квадратно уравнение
 • 47
  Формула за корените на квадратно уравнение
 • 48
  Квадратно уравнение. Решени важни задачи
 • 49
  Съкратена формула за корените на квадратно уравнение
 • 50
  Уравнения, които се свеждат до квадратни уравнения чрез опростяване
 • 51
  Уравнения от трета степен, свеждащи се до квадратни
 • 52
  Модулни квадратни уравнения
 • 53
  Биквадратни уравнения
 • 54
  Разлагане на квадратен тричлен
 • 55
  Важни задачи. Разлагане на квадратен тричлен
 • 56
  Уравнения от по-висока степен, които се решават с разлагане
 • 57
  Квадратни уравнения, които се решават с полагане
 • 58
  По-трудни задачи с биквадратни уравнения
 • 59
  Най-важните лесни задачи върху раздела за квадратно уравнение
 • 60
  Най-важните средно трудни задачи върху раздела за квадратно уравнение
 • 61
  Най-важните трудни задачи върху раздела за квадратно уравнение
 • 62
  Формули на Виет. Всичко най-важно
 • 63
  Определяне знаците на корените чрез формулите на Виет
 • 64
  Съставяне на квадратно уравнение по дадени корени с формулите на Виет
 • 65
  Пресмятане на стойност на израз с корените на квадратно уравнение
 • 66
  Приложение на формулите на Виет в параметрични уравнения
 • 67
  Важни задачи от ДЗИ. Матури. Формулите на Виет
 • 68
  По-трудни задачи с биквадратни уравнения
 • 69
  Важни задачи от олимпиади. Формулите на Виет

Шести раздел

Окръжност

 • 70
  Взаимно положение на точка и окръжност, права и окръжност
 • 71
  Взаимно положение на две окръжности
 • 72
  Допирателни към окръжност
 • 73
  Вътрешни и външни допирателни за две окръжности. Задачи
 • 74
  Важно свойство за диаметър и хорда в окръжност
 • 75
  Централен ъгъл. Дъги от окръжност
 • 76
  Вписан ъгъл
 • 77
  Периферен ъгъл
 • 78
  Ъгли с връх вътрешна точка за окръжността. Задачи
 • 79
  Ъгли с връх външна точка за окръжността. Задачи

Седми раздел

Рационални изрази

 • 80
  Цели изрази. Всичко най-важно
 • 81
  Намиране на числена стойност на израз
 • 82
  Дефиниционно множество на израз
 • 83
  Тъждества. Всичко най-важно
 • 84
  Рационални дроби. Основно свойство на рационалните дроби
 • 85
  Задачи с основно свойство на рационалните дроби
 • 86
  Привеждане на рационални дроби към общ знаменател
 • 87
  Събиране и изваждане на рационални дроби
 • 88
  По-трудни задачи. Събиране и изваждане на рационални изрази
 • 89
  Умножение на рационални дроби
 • 90
  Деление на рационални дроби
 • 91
  Степенуване на рационални дроби
 • 92
  Преобразуване на рационални изрази. Задачи
 • 93
  Важни задачи от ДЗИ. Рационални изрази
 • 94
  Линейно параметрично уравнение
 • 95
  Дробни уравнения. Важни задачи
 • 96
  Трудни задачи с дробни уравнения
 • 97
  Моделиране с рационални уравнения. Текстови задачи

Осми раздел

Вписани и описани многоъгълници

 • 98
  Окръжност, описана около триъгълник
 • 99
  Окръжност, вписана в триъгълник
 • 100
  Окръжност, вписана в триъгълник. Задачи
 • 101
  Външно вписани окръжности
 • 102
  Ортоцентър
 • 103
  Четириъгълник, вписан в окръжност. Окръжност, описана около четириъгълник
 • 104
  Четириъгълник, описан около окръжност. Окръжност, вписана в четириъгълник
 • 105
  Окръжност, вписана в четириъгълник. Задачи

Девети раздел

Еднаквости в равнината

 • 106
  Осева симетрия. Всичко най-важно
 • 107
  Ротация. Всичко най-важно
 • 108
  Централна симетрия. Всичко най-важно
 • 109
  Транслация. Всичко важно
 • 110
  Еднаквости. Важни задачи. Част 1
 • 111
  Еднаквости. Важни задачи. Част 2

Десети раздел

Годишен преговор

 • 112
  Квадратен корен. Годишен преговор
 • 113
  Квадратни уравнения, биквадратни уравнения. Годишен преговор
 • 114
  Ъгли в окръжност. Годишен преговор
Върни се горе
feedback
feedback