logo

Тест: Разтвори

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разтворите са:
2
Във всеки разтвор има разтворител и поне едно разтворено вещество.
3
Посочи правилното твърдение:
4
Добрата разтворимост на вещества с йоннокристална структура в разтворители с полярни молекули е в съгласие със "златното" правило в химията „Подобни се разтварят в подобни“.
5
Според състоянието на разтворителя разтворите се делят на:
6
Посочи правилните твърдения за разтварянето на твърди вещества в течности.
7
Свържи елементите вид на разтвора - пример:
8
  • Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • речник: полярни, не полярни, хидрати, клатрати, солвати;
9
Посочи правилните твърдения.
10
Топлинният ефект, съпътсващ разтварянето на 1mol  вещество в определен разтворител при стандартни условия се нарича:
11
  • Простото вещество йод е твърдо, с тъмносиво-виолетови кристали.
  • Посочи веществата, в които може да се разтвори йодът.
12
  • Използвай част от дадениете думи и попълни празните места в текста.
  • речник: отделяне, поглъщане, ендотермичен, екзотермичен
13
Подреди етапите на разтваряне на кристал NaCl  във вода.
14
Свържи правилните по смисъл твърдения.
15
  • Анализирай данните от таблицата и запиши вида на топлинния ефект Q на разтваряне на веществата.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, чрез който ще тестваш знанията си за водните разтвори - как се получават, какво наричаме разтворител и разтворено вещество. С теста ще провериш разбраш ли какъв е механизмът на разтваряне на вещества с йонен строеж и такива с полярна молекула. Ще си изясниш и можеш ли да прилагаш в практическа задача правилото "Подобни се разтварят в подобни". Ако имаш съмнения по отношения на топлинните ефекти, съпровождащи разграждането на кристалната решетка и солватацията, с въпросите в теста ще ги изясниш. Този тест ще ти помогне подготовката за училище да е отлична!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се