logo

Тест: Графични задачи върху химично равновесие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На фигурата е представена графика за произволна, хомогенна, обратима химична реакция. Кривите на графиката показват промяната на:
2
Подбери уравнението за обратимата, хомогенна, газова система, за която е съставена графиката от схемата.
3
Трийсет секунди (30 \, s) след началото на реакцията затворената газова система A(g)+B(g)<--> C(g)  е в състояние на химично равновесие.
4
След секунда 30 в затворената система, показана на графиката,:
5
На схемата са представени модели на три затворени хомогенни системи. Посочи в кои от моделите системите НЕ са в състояние на равновесие в  момента от време t3.
6
Използвай част от дадените символи и данните от графиката и състави изравнено химично уравнение за обратимата система, за която се отнася графиката.
  • 3H2,H2, H, N2, N, NH3, 2NH3, HN3
7
Свържи графиките със съответните условия.
8
При обратимите, газови химични реакции в затворена система концентрацията:
9
В равновесната система от графиката след секунда 20 от началото на реакцията равновесието е нарушено поради:
10
След секунда 20 в затворената система от графиката равновесието е нарушено. С предимство протича:
11
Анализирай графиката. Използвай кирилица и част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • правата, обратната, намалява, нараства, не се променя
12
Анализирай графиката и определи топлинния ефект на реакцията, ако в 45\, s от началото на реакцията температурата в системата е повишена. Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • екзотермична, ендотермична, правата, обратната, отделя, поглъща
13
Анализирай графиката и отговори на поставените въпроси с Да или Не.
14
  • На схемата е дадена графика на затворена система. След време t налягането в системата е повишено.
  • Използвай по една от дадените алтернативни думи и попълни празните места в текста.
15
В равновесна газова система след секунда 45 е понижена температурата. Анализирай графиката.
  • Използвай латиница и арабски цифри и запиши изравнено уравнение за реакцията, като означиш и топлинния ефект на правата реакция.
  • Не оставяй интервали между символите и вместо <--> постави знак =.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш уменията си да решаваш задачи с графики върху химично равновесие. С интересни и полезни задачи ще тестваш знанията си за вида на графиката за промяна на концентрацията с времето в хода на химичната реакция. Ще приложиш наученото и за това как се променят кривите за концентрацията в състояние на равновесие и след нарушаване на равновесието, вследствие промяна в концентрацията на някое от веществата или температурата. Направи теста и се подготви отлично и за училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се