logo

Тест: Разтвори. Упражнение. Част 4

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Процесът осмоза протича:
2
Температурата на замръзване на воден разтвор на захар е:
3
Една течност започва да кипи, когато парното налягане над течността се изравни с/със:
4
Кипенето на течност е процес на:
5
 • На схемата е изобразена опитна постановка за демонстрация на:
6
 • Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
 • речник: разтвореното вещество, разтвора, разтворителя, по-висока, по-ниска
7
 • След протичане на осмоза:
8
Уравнението на Вант Хоф за осмотичното налягане има вида \pi = c.R.T, защото осмотичното налягане зависи от:
9
 • Анализирай данните от таблицата и посочи разтвора с по-ниско осмотично налягане, ако T=const.
 • Посочи правилния отговор с буква.
10
 • Дадени са три течности - дестилирана вода и два разтвора А и Б с посочените концентрации.
 • На графиката са означени кривите за промяна на парното налягане на течностите с нарастване на температурата. Означенията са:
11
 • Дадени са три течности - дестилирана вода и разтвори А и Б с посочената концентрация. Подреди течностите по намаляване на температурата на кипене.
 • Използвай означенията: H2O, A или Б.
12
 • От трите течности - дестилирана вода, разтвор А и разтвор Б, най-трудно замръзва:
 • Отговорът запиши само с буква.
13
 • Дадени са три течности: дестилирана вода, разтвор А и разтвор Б. Кой от разтворите има по-малко повишение на температурата на кипене \Delta Tk?
 • Отговора запиши само с буква на кирилица.
14
 • Анализирай графиката и попълни празните места в текста.
15
Като антифриз - нискозамръзваща течност за охлаждане на автомобилите през зимата -  най-често се използват водни разтвори на етиленгликол (етан - 1,2-диол). В бензиностанцията ти предлагат два вида антифриз:
 • №1 - 55% етиленгликол и 45% вода
 • №2 - 60% етиленгликол и 40% вода.
 • Очаква се много студена зима. Направи своя избор на антифриз и го запиши като число.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш знанията си върху осмотично налягане, температура на кипене и температура на замръзване на водни разтвори. Тук ще намериш въпроси за преговор върху осмоза, парно налягане кипене и замръзване на разтвори. Ще провериш и доколко умееш да работиш с графики, показващи зависимостта на парното налягане над разтвори от температурата. Реши теста и се подготви за отлично представяне и в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се