Френски езикНиво B1

Първи раздел

Глаголи

 • 1
  Le futur antérieur. Предварително бъдеще време
 • 2
  Accord du participe passé avec le sujet. Съгласуване на миналото причастие с подлога
 • 3
  Accord du participe passé avec le COD. Съгласуване на миналото причастие с прякото допълнение
 • 4
  Verbes de perception en construction infinitive. Глаголи за възприятие в инфинитивна конструкция

Втори раздел

Местоимения

 • 5
  Pronoms possessifs. Притежателни местоимения

Трети раздел

Минало време

 • 6
  Les temps du passé. Времената на миналото
 • 7
  Le passé simple. Просто минало време

Четвърти раздел

Инфинитив

 • 8
  Конструкцията FAIRE+infinitif
 • 9
  Конструкцията SE FAIRE+infinitif
 • 10
  L’infinitif. Forme simple et forme composée

Пети раздел

Подчинително наклонение

 • 11
  Le subjonctif passé. Минало време на подчинителното наклонение

Шести раздел

Лексика

 • 12
  Informer, interdire, autoriser. Информирам, забранявам, разрешавам
 • 13
  Parler du temps. Какво е времето?
 • 14
  Je fais la cuisine. Аз готвя
 • 15
  Exprimer les émotions. Емоции и чувства
 • 16
  La Haute Couture. История на висшата мода

Седми раздел

Причастия

 • 17
  Participe présent composé. Минало деепричастие.

Осми раздел

Изявително наклонение

 • 18
  Les temps de l’indicatif. Valeurs temporelles. Времената на изявителното наклонение. Темпорални употреби
 • 19
  Valeurs du présent, de l’imparfait et du P-Q-P. Употреби на сегашно, минало несвършено и минало предварително време.
 • 20
  Valeurs des temps du futur. Употреби на времената на бъдещето

Девети раздел

Предлози

 • 21
  La préposition A. Преглогът А
 • 22
  La préposition DE. Преглогът DE
 • 23
  Les prépositions EN, DANS. Преглозите EN, DANS
 • 24
  Глаголи с предлога А. Verbes avec A
 • 25
  Глаголи с предлога DE. Verbes avec DE

Десети раздел

Неопределителни прилагателни и местоимения

 • 26
  Количество. Les indéfinis de quantité
 • 27
  Някой, известен... Les indéfinis quelque, certain
 • 28
  Друг, такъв, различен. Les indéfinis "autre", "tel", "divers"
 • 29
  Независимо кой... Les indéfinis N'IMPORTE
 • 30
  Même: прилагателно, местоимение, наречие
Върни се горе
feedback
feedback