logo

Тест: Класификация на неорганичните вещества. Киселини

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои твърдения са верни за киселините?
2
В кой ред НЕ е записана киселина?
3
Кои формули са на оксокиселини?
4
Във воден разтвор всички киселини се дисоциират електролитно на:
5
Свържи киселините с употребата им.
6
Подреди киселините в последователността:
  1. Слаба, двуосновна
  2. Средна, двуосновна
  3. Средна, триосновна
  4. Силна, едноосновна
7
За H2SO4 е вярно, че:
8
Концентрираната сярна и концентрирана азотна киселина имат силно окислително действие, поради което реагират с метали, които се намират вдясно от водорода в РОАМ.
9
Разредените киселини (безкислородни и кислородсъдържащи) имат общи свойства.
10
Свържи съответните части, за да получиш верни схеми.
11
Подреди уравненията за свойствата на сярната киселина в последователността:
  1. Взаимодействие с метал
  2. Взаимодействие с основен оксид
  3. Взаимодействие с основа
  4. Взаимодействие със сол
12
Използвай подходящи формули или символи от дадените и допиши сумарното уравнение за електролитна дисоциация на фосфорната киселина.
  • H3PO4, H3PO3, H+, H, H-, PO3 3-, PO4 3-, 4PO 3-
13
Като минерален тор се използва т. нар. калиева селитра KNO3. Получи по два различни начина солта. Допиши уравненията за реакциите.
14
Разгледай съответствието между степента на окисление на елемента сяра в двете киселини и наименованието им: H2S^+^6O4 - сярна киселина и H2S^+^4O3 - сериста киселина. Състави липсващите наименования на киселини.
15
Използвай общото уравнение за дисоциация на киселините във воден разтвор HnA--> nH^++A^n^- и запиши общо уравнение за дисоциацията на всички двупротонни киселини. Използвай латиница и арабски цифри. Не оставяй интервали в означенията.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш обобщените си знания за киселините в неорганичната химия. Със задачите в теста ще се увериш умееш ли да класифицираш киселините по различни критерии, знаеш ли основните им химични свойства и можеш ли да ги изразяваш с уравнения. Направи теста и ще се подготвиш отлично за изпитване в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се