logo

Тест: Закон на Хес. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Законът на Хес е частен случай на закона за:
2
Според закона на Хес топлинният ефект на реакцията:
3
 • На схемата са илюстрирани два начина за горене на метан до въглероден диоксид.
 • Посочи математичен израз, който е в съгласие със закона на Хес.
4
Законът на Хес служи за пресмятане на топлинни ефекти тогава, когато не могат да бъдат измерени експериментално.
5
 • Посочи правилните твърдения за уравнението:
 • CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g) +Q
6
 • За изразеното на схемата горене на метан е в сила израза Q=Q1+Q2, защото:
7
 • Използвай схемата и данните  Q1=890kJ и Q2=283kJ и изчисли стойността на топлинния ефект Q3:
8
Посочи вярната схема за прилагане на закона на Хес за задачата:
 • Хидрирането на етин до етан се съпровожда от отделяне на 311 kJ топлина. Хидрирането на етен до етан се съпътства от отделяне на 136 kJ топлина. Да се определи топлинният ефект на хидриране на етин до етен.
9
 • Използвай  данните от схемата и изчисли топлинния ефект на хидриране на етин до етен.
10
 
 • Използвай данните от схемата и попълни празните места в текста:
11
 • Анализирай схемата и свържи елементите етап - химично превръщане:
12
Подреди етапите на изчислението за неизвестния топлинен ефект от схемата:
13
Дадени са следните термохимични равенства:
 • Na2O + \frac12O2=Na2O2 + Q
 • 2Na + \frac 12O2 = Na2O + 414 kJ
 • 2Na + O2 = Na2O2 + 511 kJ
 • Допиши липсващите числа в израза, за да изчислиш топлинния ефект Q.
14
С помощта на дадените термохимични уравнения изчисли топлинния ефект на изгаряне на въглерод до въглероден диоксид.
 • CO+\frac12O2=CO2 + 283 kJ
 • C+\frac12O2= CO + 110 kJ
 • Резултата запиши само като число.
15
Свържи елементите схема - израз на закона на Хес:

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, в който ще провериш уменията си да решаваш задачи с помощта на закона на Хес. С интересни задачи ще тестваш знаеш ли какво гласи закона на Хес и от какво зависи топлинния ефект на химичните реакции. А можеш ли да прилагаш закона в конкретни изчисления? Провери това и се подготви перфектно за изпитване в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се