logo

Тест: Особености на химичното равновесие. Равновесна константа

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако една система е в състояние на равновесие, тя остава в това състояние безкрайно дълго време, ако не се променят външните условия, в които е поставена системата. 
2
Химичното равновесие НЕ зависи от:
3
Всяко равновесие се характеризира количествено с равновесна константа Kc.
4
Ако върху система в равновесие се приложи външно въздействие, то системата реагира така, че да намали ефекта от това въздействие. 
5
Принципът за подвижността на химичното равновесие е известен в науката още и като принцип на:
6
Химичното равновесие и динамично, защото след установяване на равновесието в дадена система:
7
Химичното равновесие е подвижно, защото след промяна на условията в системата:
8
В затворена система при 20^\circC настъпва състояние на равновесие 2NO2<--> N2O4:
9
Наличието на катализатор в равновесната система:
10
Равновесната константа Kc зависи само от:
11
Използвай част от дадените думи или изрази и попълни празните места в определението за равновесна константа.
 • изходните вещества, изходните продукти, продуктите,  моловете,  зарядите, частиците
12
Използвай латиница и арабски цифри и състави уравнение за равновесна система, за която е съставена равновесната константа Kc=\fracc^2(NO2)c(N2O4) .
13
 • Анализирай графиките и попълни празните места в текста.
 • За формулите на веществата използвай латиница и арабски цифри.
 • Ако има повече от едно изходно вещество, двете формули раздели със запетайка и не оставяй интервали между тях.
 • За текста използвай кирилица и малки букви.
14
Състави израз за равновесната константа на химичното равновесие 2CO(g)<--> C(s)+CO2(g).
 • Използвай само латиница, арабски цифри и знаци = и /.
 • За означаване на степен използвай *2.
 • Формулите на веществата ограждай с малки скоби () и не използвай интервали между символите.
15
В промишлеността за добив на огромни количества негасена вар (CaO), се "пече" варовик (CaCO3) при температура около 1000^\circC. Протича реакция по уравнението CaCO3 \oversett<--> CaO + CO2.
 • Състави равновесна константа за дадената реакция.
 • Използвай латиница и арабски цифри, не оставяй интервали между символите.
 • Концентрациите на веществата заграждай в малки скоби ().

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш знанията си за особеностите на състоянието, наречено химично равновесие. С интересни задачи ще упражниш да съставяш математичен израз за равновесна константа на хомогенна и хетерогенна система. Също така ще тестваш доколко разбираш защо равновесието е подвижно, защо е динамично. Чудиш ли се дали зависи или не от наличието на катализатор или от начина, по който е достигнато? Направи теста, забавлявай се и се подготви отлично по темата!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се