Упражнение: Окислително-редукционни процеси. Исторически аспекти


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 10 клас на тема "Окислително-редукционни процеси", в което ще тествате способностите си да определяте чрез степените на окисление на елементите кога една реакция е окислително-редукционна. С интересни задачи в упражнението ще проверите уменията си да изразявате електронно-йонни уравнения, да определяте окислител и редуктор, окисление и редукция, както и да изравнявате уравнения по метода на електронния баланс. Това упражнение ще ви помогне не само да тествате знанията си по този толкова важен материал, но и да се подготвите отлично за предстоящо изпитване в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Окислително - редукционни са реакции, които протичат с промяна в степените на окисление на елементи, участващи в тях.
5т. 2. Редуктор е атом или йон, който:
5т. 3. Окисление е процесът на:
5т. 4. Окислител е атом или йон, който:
5т. 5. Редукция е процесът на:
6т. 6. Процесите окисление и редукция:
6т. 7. В исторически аспект окисление се е наричала реакция на взаимодействие с водород.
6т. 8. Простите вещества имат степен на окисление:
6т. 9. Сумата от степените на окисление на елементите в едно съединение трябва да е равна на нула.
6т. 10. Уравненията, с които се изразяват процесите окисление и редукция се наричат:
6т. 11. За дадената окислително - редукционна реакция допълнете електронно-йонните уравнения (използвайте латиница и арабски цифри).
6т. 12. Метод на електронния баланс се нарича начинът на изравняване на окислително - редукционни реакции. Методът включва:
11т. 13. За реакцията Fe2O3 + C --> Fe+CO електронно-йонните уравнения са:
11т. 14. За уравнението Fe2O3+C--> Fe + CO :
  • 1. НОК
  • 2. коефициентът пред Fe
  • 3. коефициентът пред CO,  са съответно:
11т. 15. Коефициентите в окислително - редукционната реакцияCu +k.HNO3 --> Cu(NO3)2 + NO2 + H2O са съответно:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!