Упражнение: Осмоза. Осмотично налягане


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Осмоза", чрез който ще упражните какво сте научили за процеса осмоза, при какви условия протича, в каква посока се извършва движението на разтворителя през полупропускливата преграда, както и дали може да давате примери за процеси на осмоза в практиката и човешкото тяло. Ако сте се колебали кои разтвори се наричат изотонични, хипотонични и хипертонични и какво е осмотичното им налягане, то с нашите въпроси ще изясните тази разлика. След като направите теста ви гарантираме, че ще се справите отлично на изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Осмоза между две течности протича само при наличие на полупропусклива преграда.
5т. 2. При осмоза през полупропускливата преграда се придвижват само молекули на:
5т. 3. Количествена мярка за осмозата е:
5т. 4. Два разтвора са разделени с полупропусклива преграда. Единият разтвор е с по-голяма концентрация (и по-голямо осмотично налягане) и за него казваме, че е хипертоничен.
5т. 5. С полупропусклива преграда са разделени два разтвора с еднаква концентрация и еднакво осмотично налягане. Разтворите са:
6т. 6. Преградата при осмоза е полупропусклива, защото пропуска само молекулите на:
6т. 7. С полупропусклива преграда са разделени два водни разтвора на захар - единият с концентрация 2%, а другият с концентрация 4%. Осмозата ще се извърши като молекули на водата преминат от разтвора с концентрация 4% в разтвора с концентрация 2%.
6т. 8. Осмотичното налягане е свойство на:
6т. 9. Посочете грешния отговор.
  • Осмотичното налягане зависи от:
6т. 10. Човешка клетка е поставена в 1,5% разтвор на натриев хлорид. Разтворът е хипотоничен спрямо разтвора в клетката.
6т. 11. Изберете разтвор на натриев хлорид с подходяща концентрация, за да бъде изотоничен с разтвора в човешката клетка.
6т. 12. Физиологичният разтвор е хипотоничен спрямо разтвора в човешката клетка.
11т. 13. Плувате продължително време в морето. Като излезете кожата на пръстите на ръцете ви е сбръчкана. Част от клетките са се свили и умрели, защото морската вода е хипертоничен разтвор, спрямо течността в клетките ни.
11т. 14. Когато плувате под вода в река и сте с отворени очи, очите започват да  ви болят. Причината за това е, че водата в реката е:
11т. 15. Захарен разтвор е с концентрация с = 2 mol/l. Осмотичното налягане \pi на разтвора е:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!