Упражнение: Осмоза. Осмотично налягане


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Осмоза. Осмотично налягане", чрез който ще упражниш наученото за процеса осмоза, при какви условия протича, в каква посока се извършва движението на разтворителя през полупропускливата преграда, както и дали можеш да даваш примери за процеси на осмоза в практиката и човешкото тяло. Ако се колебаеш кои разтвори се наричат изотонични, хипотонични и хипертонични и какво е осмотичното им налягане, то с въпросите от упражнението ще си изясниш тази разлика. Настоящето упражнение ще ти помогне да се справиш отлично при изпитване в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Осмоза между два разтвора протича само при наличие на полупропусклива преграда.
5т. 2. При осмоза, през полупропускливата преграда, преминават само молекули на:
5т. 3. Количествена мярка за осмозата е:
5т. 4. Законът на Вант Хоф за осмотичното налягане на разтворите на неелектролити се изразява с формулата:
5т. 5. Посочи правилните твърдения.
6т. 6. Свържи величината със съответстващото ѝ означение и измерителна единица.
6т. 7. Посочи примерите за осмоза в природата и ежедневието ни.
6т. 8.
  • Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста: манометър, осмометър, качествена, количествена, хидростатичното, атмосферното
  • Използвай кирилица и малки букви.
6т. 9. Осмотичното налягане не зависи от:
6т. 10. Съгласно законите на Пфефер:
6т. 11. Посочи разтвор на натриев хлорид (NaCl), който е изотоничен с кръвната плазма.
6т. 12.
  • Свържи вида на разтвора със съответното съотношение между осмотичните налягания на два разтвора, като ползваш следните означения:
  • \pi 1-0.9% разтвор на NaCl
  • \pi 2- разтвор на кръвна плазма
11т. 13. Попълни празните места в текста, като използваш кирилица и малки букви.
11т. 14.
  • Осмотичното налягане на воден разтвор на захар (C12H22O11) е 1,05.10^4Pa, при 273K. (R=8,31\fracJmol.K).
  • Определи моларната концентрация на разтвора.
  • Запиши само крайния числен резултат.
11т. 15. Сравни осмотичното налягане на разтвор на глюкоза с концентрация c(C6H12O6)=0,02\fracmoll  с осмотичното налягане на разтвор на захароза с концентрация c(C12H22O11)=0,04\fracmoll при температура 300К.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!