logo

Тест: Свойства на разтворите. Парно налягане

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Някои от общите свойства на разтворите зависят само от концентрацията на разтвора и от разтворителя.
2
Посочи процесите, които протичат в затворен съд с вода, при определена температура.
3
Парите, които са в равновесие с течността за дадена температура, се наричат:
4
Парно налягане над една течност е:
5
Парното налягане \mathbf(p) над една течност зависи от:
6
Първи закон на Раул за парното налягане гласи следното:
7
Парното налягане на разтвор на нелетливо вещество (т. е. което не се изпарява), сравнено с парното налягане над чистия разтворител при T=const, е:
8
 • Анализирай данните  от схемата и сравни парното налягане над двата разтвора.
 • Използвай знаците > ,= ,<.
9
 • Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста:
 • речник: наситени, ненаситени, по-голям, по-малък, равен, динамично, физикохимично
 • Използвай кирилица и малки букви.
10
 • В една чаша има разтвор на готварска сол във вода, а в друга – чиста вода.
 • За двете течности е вярно, че:
11
 • Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
 • речник: понижението, повишението, правопропорционално, обратнопропорционално, концентрацията, температурата
 • Използвай кирилица и малки букви.
12
Посочи свойство на воден разтвор на  CuSO4, което зависи от концентрацията на разтвора:
13
Посочи разтвора на захар с най-ниско парно налягане при T=25^0C:
 • 1) c (C12H22O11) = 1\fracmoll
 •  2)c (C12H22O11) = 0,5\fracmoll
 •  3)c (C12H22O11) = 2\fracmoll
 •  4)c (C12H22O11) = 0,05\fracmoll
 • Отговора си запиши само със съответната арабска цифра.
14
Свържи верните по смисъл части на твърденията.
15
 • Анализирай графиката и посочи разтвора с най-висока концентрация.
 • Отговора си запиши само с арабска цифра.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Свойства на разтворите. Парно налягане", посредством което ще провериш знанията си за това какво е наситена пара, парно налягане над течност, как се променя количеството на наситената пара, а от там и парното налягане при разтвори с различна концентрация и каква е връзката между парното налягане на разтворите и температурата. Тестът проверява доколко си в състояние да прилагаш придобитите знанията по тази тема в практически ситуации. Подготовката чрез този тест ще ти помогне за постигане на отлични резултати в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се