Упражнение: Хидролиза на соли. Част 1


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 10 клас на тема "Хидролиза", с който ще проверите знанията си за процеса хидролиза както в общ смисъл (хидролиза на мазнини, белтъци, въглехидрати и сапуни), така и конкретно за хидролизата на соли. Защо водните разтвори на соли често нямат неутрална реакция? Защо неутрализацията не винаги протича докрай? Кои соли хидролизират? Ако имате трудности с отговора на тези въпроси, направете теста и притесненията ви ще изчезнат. Упражнението ще ви помогне и да се подготвите за отличен отговор при изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Хидролизата на соли е обратна реакция на:
5т. 2. Солите на силни основи и силни киселини не хидролизират.
5т. 3. Водният разтвор на AlCl3 има киселинен характер. Следователно разтворът:
5т. 4. Посочете грешните твърдения.
5т. 5. Хидролизата на соли НЕ е йонообменна реакция.
6т. 6. Посочете верните твърдения.
  • За неутрализация на киселина и основа с различна сила:
6т. 7. NaCl не хидролизира, защото по реакцията се получават:
6т. 8. Водният разтвор на AlCl3 има кисела реакция, защото:
6т. 9. Солта K2CO3 хидролизира, защото:
6т. 10. Водният разтвор на солта (NH4)2CO3 има киселинен характер, защото въглеродната киселина е по-силен електролит от амониевия хидроксид.
6т. 11. Допишете молекулните уравненията за хидролиза на солите (използвайте латиница и арабски цифри).
6т. 12. Белтъчната храна е много полезна за младите хора, защото под действие на ензими в организма им, белтъците:
11т. 13. За синия камък (солта CuSO4) може да се твърди, че:
11т. 14. За торене на селскостопански посеви се използва воден разтвор на амониев нитрат (амониева селитра). Как ще се промени цветът на виолетовия лакмус в този разтвор?
11т. 15. С уравнението CH3COONH4 + H2O<--> CH3COOH + NH4OH e изразена хидролиза на амониев ацетат. Водният разтвор на тази сол има рН=7, защото:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

19:59 - 18.04.2016

май клип без мой въпрос не остана защо сега 1 ходролизата на две разтворими не протича а после хидролизата е възможна само за разтворими соли и 2 хидролиза на сол на силна основа и слаба киселина к2со3 + 2h2o----> 2kon + h2co3 кое ми кажете тук е силна основа и кое слаба киселина вие Уча се много ми помагате обаче аз много много взех да се обърквам а имам срок до май месец да науча за общия изпит
+1
Профилна снимка

Ученик

21:51 - 18.04.2016

също се интересувам дали и тези киселини са слаби електролити hno2, hclo, hcn, h3po3, h3po4, hf, h2so3, sncl4, c6h5oh hco и моля напишете ми как се произнасят
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

07:42 - 19.04.2016

Здравей Искра, хидролизата на соли е възможна: 1. ако солите са разтворими; 2. ако са соли на различни по сила киселини и основи. Закон: сол на силна основа и силна киселина не хидролизира (разбираш по тово, че ако изразиш хидролизата се получават две разтвори съединения, а по правило такава ЙОР не протича). На втория въпрос к2со3 + 2h2o----> 2kon + h2co3 кой е киселината и кой основата трябва пак да се върнеш в уроците за Киселини и Основи в 10. клас - там ясно е обяснено кога съединение е киселина и кога основа (познават се по продуктите, на които се дисоциират). Та като научиш това ще можеш самостоятелно да определяш, че kon е основа(силна) и h2co3 е слаба киселина.
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

07:48 - 19.04.2016

Ако изпишеш съединенията правилно с главни и малки букви ще е добре! HNO2 - азотиста киселина, HClO - хипохлориста киселина, HCN - циановодородна киселина, H3PO3 - фосфориста киселина, H3PO4 - фосфорна киселина, HF - флуороводородна киселина, H2SO3 - сериста киселина, SnCl4 - това е сол, калаен тетрахлорид, C6H5OH - фенол, HCOOH - метанова (мравчена киселина), към слабите киселини мога да прибавя и органичните киселини СН3СООН - оцетна киселина и С6Н5СООН - бензоена киселина.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.