logo

Тест: Съединения на желязото

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Двата най-разпространени оксида на желязото са:
2
Смесеният оксид на желязото, който се намира в природата като рудата магнетит, е:
3
Познати са следните хидроксиди на желязото:
4
Хидроксидите на желязото са разтворими във вода вещества.
5
FeO е:
6
Посочи верните твърдения за Fe2O3.
7
Хидроксидите на желязото се получават при взаимодействие на:
8
Попълни пропуснатите формули в уравнението, изразяващо взаимодействието на дижелезен триоксид със солна киселина. Използвай част от дадените:
  • H2SO4, HCl, HCl2, FeCl2, FeCl3, H2O, H2
9
Попълни пропуснатите вещества в уравнението, изразяващо разтварянето на железен (II) оксид в разредена сярна киселина. Използвай част от дадените:
  • FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, FeS, FeSO4, Fe2(SO4)3
10
Оставена под действие на въздуха бледозелената утайка от Fe(OH)2 променя цвета си в жълто-кафяв.
  • Попълни пропуснатите съединения  в уравнението на реакцията, като използваш част от дадените:
  • CO, CO2, H2O, H2, O2, Fe(OH)3, Fe2O3
11
Зеленият камък е важен микротор за селското стопанство. Посочи вярната формула на съединението.
12
Свържи рудите със съединенията на желязото, които се съдържат в тях.
13
Попълни пропуснатите формули и коефициенти в уравнението.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
14
Попълни пропуснатите вещества в уравнението.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
15
Попълни пропуснатите коефициенти и съединения в даденото химично уравнение.
  • Използвай латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, чрез който ще провериш знанията си за съединенията на желязото. Запомни ли какви оксиди може да образува желязото и какви са техните физични и химични свойства? Можеш ли да изразиш получаването на железните хидроксиди с химични уравнения? С въпросите от теста ще се упражниш и ще се подготвиш за предстоящо изпитване в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се