Упражнение: Водата като електролит. Водороден показател - рН


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 10 клас на тема "Водата като електролит. Водороден показател-рН", чрез което ще тестваш знанията си за това, че водата е слаб електролит, какви йони се получават при дисоциацията и, какво е амфолит и водороден показател (рН).  Упражнението ще теста уменията ти да дисоциираш и класифицират киселини и основи, както и да работиш с десетични логаритми и да пресмяташ рН на разтворите.Така ще си подготвен за отличен при изпитване в училище. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. При 25^\circ C рН на водата е:
5т. 2. Разтвор има рН = 4. Разтворът е:
5т. 3. Потопен в минерална вода червен лакмус се променя в синьо. Следователно минералната вода има:
5т. 4. Водороден показател или рН е величина, която показва концентрацията на водородните йони в разтвора.
5т. 5. Водородният показател (рН) се изчислява по формулата:
6т. 6. Посочи реда, в който са записани формули само на киселини:
6т. 7. Посочи уравнението, в което правилно е изразена електролитната дисоциация на водата:
6т. 8. При 25^\circ C  в дестилирана вода концентрацията на водородните йони е:
6т. 9. Концентрацията на водородните йони в дестилирана вода при 25^\circ C e 1.10^-^1^4 mol/l.
6т. 10.
  • Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • речник: степенният, водородният, отрицателен, положителен, хидроксидни, водородни
6т. 11. Допълнете липсващите части в израза за извеждане на рН на водата за 25^\circ C (използвайте латиница, арабски цифри и математични знаци).
6т. 12.
  • Лекар препоръчва на пациент да пие само неутрални минерални води.
  • Коя от предлаганите на пазара  марка вода отговаря на препоръката на лекаря?
11т. 13. Свържете измереното рН на течностите с техния характер.
11т. 14. Концентрацията на водородни йони в разтвор на сярна киселина е 0,01 mol/l. рН на разтвора е:
11т. 15. В разтвор на Na2CO3 измереното рН = 9. В разтвора концентрацията на водородните катиони е по-голяма от концентрацията на хидроксидните йони.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!