logo

Тест: Водата като електролит. Водороден показател - рН

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Водороден показател или рН е величина, която показва концентрацията на водородните йони в разтвора.
2
При температура 25^\circC дестилираната вода има pH=
3
Посочи правилните твърдения.
4
Молната концентрация на водородните йони в дестилирана вода при 25^\circC е 0,0000001\, mol/L. Избери верния израз за тази концентрация.
5
Водородният показател (рН) се изчислява по формулата:
6
Съкращението pH произлиза от английския термин  Power\, of\, \: hydrogen.
7
Посочи уравнението, в което правилно е изразена електролитната дисоциация на водата.
8
При 25^\circ C в дестилирана вода концентрацията на водородните йони е:
9
Концентрацията на водородните катиони (H^+) в дестилирана вода при 25^\circC е:
10
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • речник: степенният, водородният, отрицателен, положителен, хидроксидни, водородни
11
Избери вярното съотношение между йоните в дестилирана вода при 25^\circC.
12
Водата е амфолит, защото се дисоциира:
13
Подреди последователно етапите за изчисляване на pH в дестилирана вода при 25^\circC.
14
Kонцентрацията на водородни йони в разтвор на сярна киселина е c(H^+)=0,001\, mol/L.
  • Изчисли  pH на този разтвор.
  • Запиши само крайния резултат. Използвай арабска цифра.
15
Лекар съветва Иван да пие минерална вода с неутрален характер. В магазина има четири вида вода:
  • №1 с pH = 8,9
  • №2 с pH = 7,9
  • №3 с pH = 6,9
  • №4 с pH = 9,0
  • Запиши с цифра номера на водата, която Иван е избрал, за да спази препоръката на лекаря.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, чрез който ще тестваш знанията си за водата като слаб електролит, какви йони се получават при дисоциацията и какво е амфолит и водороден показател (рН). Тестът ще теста уменията ти да дисоциираш и класифицираш киселини и основи, както и да работиш с десетични логаритми и да пресмяташ рН на разтворите. Така ще си подготвен за отличен при изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се