Упражнение: Водата като електролит. pH-скала


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 10 клас на тема "Водата като електролит. рН-скала", чрез което ще тествате знанията си за това, че водата е слаб електролит, на какви йони се дисоциира, какво наричаме рН и как се измерва. Упражнението ще провери уменията ви според рН на разтвора да определяте дали е неутрален, основен или киселинен и обратно, както и дали знаете как се променя лакмусът в съответните разтвори. Упражнението е прекрасен начин да се подготвите за отличен при изпитване в училище. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. При 25^\circ C рН на водата е:
5т. 2. Разтвор има рН = 4. Разтворът е:
5т. 3. Потопен в минерална вода червен лакмус се променя в синьо. Следователно минералната вода има:
5т. 4. рН е величина, с която се изразява концентрацията на водородните йони в разтвора.
5т. 5. Скалата на рН има стойности:
6т. 6. Посочете верния отговор. Дестилираната вода:
6т. 7. Дестилираната вода се дисоциира съгласно уравнението:
6т. 8. При 25^\circ C  в дестилирана вода концентрацията на водородните йони е:
6т. 9. Концентрацията на водородните йони в дестилирана вода при 25^\circ C e 1.10^-^1^4 mol/l.
6т. 10. Попълнете липсващите думи и символи в текста (използвайте за думите кирилица, за символите - латиница и математически знаци).
6т. 11. Допълнете липсващите части в израза за извеждане на рН на водата за 25^\circ C (използвайте латиница, арабски цифри и математични знаци).
6т. 12. Стомашният сок на човек има рН < 2. Син лакмус, потопен в стомашен сок ще промени цвета си:
11т. 13. Свържете измереното рН на течностите с техния характер.
11т. 14. Концентрацията на водородни йони в разтвор на сярна киселина е 0,01 mol/l. рН на разтвора е:
11т. 15. В разтвор на Na2CO3 измереното рН = 9. В разтвора концентрацията на водородните катиони е по-голяма от концентрацията на хидроксидните йони.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!