new-logo

Тест: Водата като електролит. Водороден показател - рН

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Във воден разтвор силните киселини и основи се дисоциират необратимо, а за слабите киселини и основи дисоциацията е обратим процес.
2
Кои от дадените примери за електролитна дисоциация са изразени правилно?
3
Посочи правилните твърдения.
4
Водороден показател или рН е величина, която показва концентрацията на водородните йони в разтвора.
5
Водородният показател (рН) се изчислява по формулата:
6
Посочи реда, в който са записани формули само на киселини.
7
Посочи уравнението, в което правилно е изразена електролитната дисоциация на водата.
8
При 25^\circ C в дестилирана вода концентрацията на водородните йони е:
9
 • Водата е слаб електролит и има pH=7.
 • Концентрацията на водородните катиони (H^+) е:
10
 • Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
 • речник: степенният, водородният, отрицателен, положителен, хидроксидни, водородни
11
Водата е амфолит, защото при дисоциацията и съотношението между водородните и хидроксидни йони е:
12
 • Лекар препоръчва на пациент да пие само неутрални минерални води.
 • Коя от предлаганите на пазара марка вода отговаря на препоръката на лекаря?
13
 • Попълни празните места в текста.
 • Използвай кирилица, малки букви и арабски цифри.
 
14
 • Kонцентрацията на водородни йони в разтвор на сярна киселина е c(H^+)=0,001\fracmoll.
 • Изчисли  pH=?
15
 • Дадени са от три епруветки (условно означени с  А, Б, С) с водни разтвори на киселина, на основа и дестилирана вода.
 • Използвай данните от таблицата и помогни на Иван да определи кое съединение в коя епруветка е.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Водата като електролит. Водороден показател-рН", чрез който ще тестваш знанията си за това, че водата е слаб електролит, какви йони се получават при дисоциацията и какво е амфолит и водороден показател (рН). Тестът ще теста уменията ти да дисоциираш и класифицираш киселини и основи, както и да работиш с десетични логаритми и да пресмяташ рН на разтворите. Така ще си подготвен за отличен при изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се