logo

Тест: Влияние на концентрацията върху химичното равновесие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
След промяна в концентрацията на който и да е участник в затворена равновесна система, химичното равновесие:
2
За обратимата система, записана с уравнението 3H2+N2<--> 2NH3, посочи верните твърдения.
3
Кои са изходните вещества и кои са продуктите в дадена затворена обратима система се определя по отношение на правата реакция.
4
След нарушаване на равновесието в газова затворена система с предимство протича правата реакция, ако:
5
Ако в газова затворена система в състояние на равновесие се понижи концентрацията на някое от изходните вещества или се увели концентрацията на някой от продуктите,:
6
Подбери подходящите части, за да довършиш изречението.
  • Промяната в концентрацията на някой от участниците в затворена равновесна система:
7
На схемата е показана графика за обратимата система 3H2(g) + N2(g)<--> 2NH3(g).
  • Анализирай графиката и отговори на твърденията с Да или Не.
8
Анализирай графиката за равновесната затворена система3H2+N2<--> 2NH3.
  • Избери какво се случва в системата в момент от време t1.
9
На графиката е показано, че след време t1, когато е повишена концентрацията на водорода в равновесната система 3H2 + N2<--> 2NH3, равновесието е нарушено.
  • Посочи верните твърдения за поведението на системата след време t1.
10
Анализирай графиката за дадената равновесна система и посочи ГРЕШНОТО твърдение.
11
Анализирай графиката на дадената затворена газова равновесна система. Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в твърденията.
  • Ключови думи: повишена, понижена, амоняка, азота, водорода, обратната, правата
12
В дадената на графиката равновесна затворена система е повишена концентрацията на кислорода.
  • Отговори на твърдения за системата с Да или Не.
13
За затворената газова система в равновесие 2NH3<--> N2 + 3 H2 подбери верните начини за промяна в концентрацията на реагентите, така че да се повиши концентрацията на водорода.
14
Анализирай графиката. Напиши уравнение за равновесната система, която съответства на графиката.
  • Използвай латиница и арабски цифри. Не оставяй интервали между символите и вместо <--> сложи знак =.
15
  • Горивните елементи (клетки) са един от най-нашумелите съвременни източници на електрическа енергия.  Един от вариантите на такава клетка използва енергията от горенето на водорода, получен при разлагането на вода по уравнението: 2H2O(g)<--> 2H2(g)+O2(g).
  • Системата за получаване на водород е затворена, газова, в състояние на равновесие.
  • Избери от дадените възможности и предложи начини за повишаване добива на водород от такава система.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш знанията си за това как промяната в концентрацията на някой от участниците в затворена равновесна система влияе върху равновесието. Какви правила могат да се формулират за това влияние след прилагане на принципа на Льо Шателие-Браун? Умееш ли да определяш посоката на приоритетната реакция след нарушаване на равновесието? А докога тече тази реакция? Дали знаеш и умееш всичко това, ще тестваш с интересни въпроси и задачи, с които ще се подготвиш перфектно и за училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се