Английски език начално ниво3. клас

Първи раздел

Преговор и подготовка за входно ниво

Втори раздел

Основни знания

Трети раздел

Местоимения

Четвърти раздел

Глаголът СЪМ

Пети раздел

Предлози

Шести раздел

There is, There are

Седми раздел

Have got

Осми раздел

Модални глаголи

Девети раздел

Present Continuous – Сегашно продължително

Десети раздел

Present Simple – Сегашно просто

Единайсети раздел

Полезни

Дванайсети раздел

Въпроси

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се