Френски езикНиво A2

Първи раздел

Съществителни имена

Втори раздел

Глаголи

Трети раздел

Прилагателни имена

Четвърти раздел

Наречия

Пети раздел

Видове изречения

Шести раздел

Местоимения

Седми раздел

Минало време

Осми раздел

Съгласуване на миналото причастие

Девети раздел

Условно време

Десети раздел

Съгласуване на времената

Единайсети раздел

Подчинително наклонение

Дванайсети раздел

Синтаксис

Тринайсети раздел

Залог на глагола

Четиринайсети раздел

Видове изречения

Петнайсети раздел

Сегашно причастие

Шестнайсети раздел

Лексика

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се