Упражнение: Обратимост на химични реакции


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Обратимост на химични реакции". Чрез него ще провериш знаеш ли коя реакция е обратима и коя необратима,  умееш ли да ги различаваш, можеш ли да даваш примери за реакции от двата типа. С това упражнение към въвеждащия видео урок за химично равновесие ще тестваш знанията си по темата и ще се подготвиш за отлична оценка при изпитване в училище. Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Химичните реакции могат да бъдат:
5т. 2. Обратима е химичната реакция, когато:
5т. 3. Всяка възможна химична реакция теоретично е обратима.
5т. 4. Посочи твърденията, които се отнасят за реакцията от общ вид  A+B<--> AB.
5т. 5. Химична реакция, която протича само с превръщане на изходните вещества в продукти, е:
6т. 6. Разпадането на водородния пероксид е необратима реакция и се изразява с уравнението:
6т. 7. Свържи елементите по смисъл.
6т. 8. Образуването на природните пещери е правата реакция в обратим процес и се записва с химичното уравнение:
6т. 9. Воден разтвор на водороден пероксид с масова част 10% се използва за промиване на рани. За реакцията, която протича по уравнението 2H2O2--> 2H2O + O2 са верни твърденията:
6т. 10. Използвай част от дадените формули на химични съединения и попълни празните места в текста:
  • CO, CO2, CaCO3, Na2CO3,Ca(HCO3)2, NaHCO3
  • Използвай само латиница и арабски цифри.
 
6т. 11. Свържи елементите така, че да се получат правилни твърдения.
6т. 12. За реакцията AgNO3+ HCl--> AgCl+HNO3 са верни твърденията:
11т. 13. Попълни празните места в текста с формули на съответните химични съединения.
11т. 14. При температура 500C^0 и високо налягане, в присъствие на катализатор желязо, азот реагира с водород до получаването на амоняк, при което се отделя топлина. Амонякът се разлага до азот и водород.
  • Определи вида на реакцията според обратимостта ѝ.
  • Запиши отговора си с една дума.
11т. 15. Свържи верните по смисъл твърдения.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!