Упражнение: Обратимост на химични реакции


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 10. клас на тема "Обратими и необратими химични процеси", чрез което ще проверите умеете ли да правите разлика между обратими и необратими реакции и можете ли да давате примери за реакции от двата типа. С това упражнение към въвеждащия видео урок за химично равновесие ще тествате знанията си по темата и ще се подготвите за отлична оценка при изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Химична реакция, която протича само с превръщане на изходните вещества в продукти е:
5т. 2. Обратима е химичната реакция, когато:
5т. 3. В една обратима реакция, права наричаме реакцията, която води до превръщане на изходните вещества в продукти. Означаваме я със стрелка, сочеща надясно -->.
5т. 4. При обратимите реакции, обратна наричаме реакцията, при която продуктите се превръщат в изходни вещества. Отбелязваме я със стрелка, сочеща от изходните вещества към продуктите -->.
5т. 5. Общият вид на една обратима химична реакция е: продукти <-->изходни вещества.
6т. 6. Разпадането на водородния пероксид е необратима реакция и се изразява с уравнението:
6т. 7. Химично взаимодействие на вода с кислород:
6т. 8. Образуването на природните пещери е правата реакция в обратим процес и се записва с химичното уравнение:
6т. 9. Посочете грешните твърдения. Разлагането на калциев дихидроген карбонат (бикарбонат) в пещерите се извършва под действието на:
6т. 10. Разлагането на калциев хидрогенкарбонат (бикарбонат) е обратната реакция на образуването му и се извършва по уравнението: Ca(HCO3)2--> CaCO3+CO2+H2O .
6т. 11. Воден разтвор на водороден пероксид с масова част 10% се използва за промиване на рани, тъй като протича обратимата реакция 2H2O2<--> 2H2O+O2 .
6т. 12. Варовикът се разтваря във вода, богата на основи. Полученият натриев хидрогенкарбонат при нагряване се разпада на натрий, вода и въглероден диоксид. Така се образуват природните пещери.
11т. 13. Попълнете липсващите думи и формули в текста, като за думите използвате само кирилица, а за формулите - само латиница:
11т. 14. При температура 500 градуса и високо налягане, в присъствие на катализатор желязо, азот реагира с водород до получаването на амоняк, при което се отделя топлина. Амонякът се разлага до азот и водород. За реакцията може да се твърди, че НЕ е:
11т. 15. Свържете верните по смисъл твърдения:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!