logo

Тест: Обратимост на химични реакции

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Според свойството обратимост химичните реакции биват:
2
Обратими са реакциите,  в които при определени условия, продуктите на реакцията взаимодействат помежду си, като се получават изходните вещества.
3
Горенето на дървесина е обратима реакция.
4
Посочи верните твърдения за реакцията  A+B<--> C+D.
5
Химична реакция е изразена с уравнението Zn+H2SO4--> ZnSO4+H2↑.  Според обратимостта си реакцията е:
6
Най-често необратими са реакциите, в които се образува/т:
7
Свържи елементите по смисъл.
8
Образуването на природните пещери е правата реакция в обратим процес и се записва с химичното уравнение:
9
Избери невъзможните реакции.
10
Варовикът се разтваря във вода, богата на въглероден диоксид. Така в скалите се образуват огромни кухини, наречени пещери. Използвай част от дадените формули и попълни празните места в уравнението за образуване на пещерите.
 • CO, CO2, CaCO3, Na2CO3,Ca(HCO3)2, NaHCO3
 • Използвай само латиница и арабски цифри.
 • Уравнението започни с формулата на солта.
11
Свържи елементите така, че да се получат правилни твърдения.
12
Бертолѐ е първият учен, който съобщава за съществуването на обратими химични реакции. Използвай схемата и запиши с химични формули изравнено уравнение на реакцията, наблюдавана от Бертолѐ.
 • варовик + солена вода <--> калциев хлорид + натриев карбонат
 • Използвай само латиница и арабски цифри. Не оставяй интервали между символите и вместо <--> постави знак =.
13
Във варовиковите пещери има красиви скални образувания – сталагмити, сталактити и сталактони. Образуването им се дължи на отлагането на калциев карбонат, което става в резултат на химична реакция.
 • Попълни празните места в уравнението за описаната реакция с формули на съответните химични съединения.
 • В продуктите първо постави формулата на солта.
 • Използвай само латиница и арабски цифри.
14
Газираната вода представлява воден разтвор на въглероден диоксид, в който има цели молекули въглеродна киселина и йони, на които киселината се дисоциира. Състоянието на системата се описва с общото уравнение CO2+H2O<--> H2CO3<--> 2H^+ + CO3^2^-.
 • Използвай кирилица и малки букви и класифицирай реакциите според обратимостта им.
15
Част от естествения кръговрат на азота в природата е свързването му като азотен (II) оксид във високите слоеве на атмосферата по време на мълнии. Реакцията е обратима.
 • Използвай латиница и арабски цифри и запиши изравнено уравнение за описаната реакция.
 • Не оставяй интервали между символите и вместо знак <--> запиши =.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас върху обратимост на химични реакции. Чрез него ще провериш знаеш ли коя реакция е обратима и коя необратима и умееш ли да ги различаваш? Можеш ли да даваш примери за реакции от двата типа? С този тест към въвеждащия видео урок за химично равновесие ще приложиш знанията си по темата и ще се подготвиш за отлична оценка при изпитване в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се