new-logo

Тест: Обратимост на химични реакции

Тест

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Обратимост на химични реакции". Чрез него ще провериш знаеш ли коя реакция е обратима и коя необратима,  умееш ли да ги различаваш, можеш ли да даваш примери за реакции от двата типа. С този тест към въвеждащия видео урок за химично равновесие ще тестваш знанията си по темата и ще се подготвиш за отлична оценка при изпитване в училище. Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Химичните реакции могат да бъдат:
2
Обратима е химичната реакция, когато:
3
Всяка възможна химична реакция теоретично е обратима.
4
Посочи твърденията, които се отнасят за реакцията от общ вид  A+B<--> AB.
5
Химична реакция, която протича само с превръщане на изходните вещества в продукти, е:
6
Разпадането на водородния пероксид е необратима реакция и се изразява с уравнението:
7
Свържи елементите по смисъл.
8
Образуването на природните пещери е правата реакция в обратим процес и се записва с химичното уравнение:
9
Воден разтвор на водороден пероксид с масова част 10% се използва за промиване на рани. За реакцията, която протича по уравнението 2H2O2--> 2H2O + O2 са верни твърденията:
10
Използвай част от дадените формули на химични съединения и попълни празните места в текста:
  • CO, CO2, CaCO3, Na2CO3,Ca(HCO3)2, NaHCO3
  • Използвай само латиница и арабски цифри.
 
11
Свържи елементите така, че да се получат правилни твърдения.
12
За реакцията AgNO3+ HCl--> AgCl+HNO3 са верни твърденията:
13
Попълни празните места в текста с формули на съответните химични съединения.
14
При температура 500C^0 и високо налягане, в присъствие на катализатор желязо, азот реагира с водород до получаването на амоняк, при което се отделя топлина. Амонякът се разлага до азот и водород.
  • Определи вида на реакцията според обратимостта ѝ.
  • Запиши отговора си с една дума.
15
Свържи верните по смисъл твърдения.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се