logo

Тест: Равновесна константа. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Всяко състояние на химично равновесие се характеризира количествено с величина, наречена:
2
Ако в газова система поне едно вещество е твърдо, то системата е хетерогенна.
3
Равновесната константа НЕ зависи от:
4
Равновесната константа, изразена чрез молните концентрации на веществата участващи в реакцията, се означава с Kc.
5
Избери уравнението на хетерогенната реакция.
6
От числената стойност на равновесната константа може да се прецени коя реакция - правата или обратната, протича с предимство в обратимата система.
  • Избери верните твърдения.
7
Изразът за равновесна константа на реакцията N2+3H2<--> 2NH3+Q e:
8
Изразът за равновесната константа на дадената химична реакция 2C+CO2<--> 2CO e:
9
Равновесна константа за химична реакция има вида Kc=\fracc^2(CO2)c^2(CO). c(O2).
  • Посочи уравнението на реакцията, за която е съставена равновесната константа.
10
Избери израза за знаменателя в равновесната константа за системата 2NO+O2<--> 2NO2.
11
За реакцията 3H2+N2<--> 2NH3+Q, проведена при 300^\circC, стойността на равновесната константа Kc=9,6. Същата реакция, проведена при 400^\circC има равновесна константа K'c=Kc=9,6.
12
Запиши химичното уравнение за равновесна система, която се описва със следната равновесна константа: Kc=\frac[NO]^2[N2].[O2].
  • Използвай само латиница, арабски цифри и не оставяй интервали между символите. Вместо <--> постави знак =.
13
Попълни пропуснатите думи в текста.
14
Състави уравнение на обратима газова реакция, която отговаря на дадения израз за равновесна константа Kc=\fracc^2(H2O)c^2(H2).c(O2).
  • Използвай само латински букви и арабски цифри.
15
Допиши израза за равновесната константа на процеса CaCO3(s)<--> CaO(s)+CO2(g) .
  • Използвай само латински букви и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест за 10. клас върху количествената характеристика на химичното равновесие – равновесната константа. Ще тестваш уменията си за съставяне на равновесна константа за хомогенни и хетерогенни системи, както и за записване на химично уравнение по дадена равновесна константа. Реши теста и ще се подготвиш отлично за изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се