logo

Тест: Разтвори на електролити. Упражнение. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Информация за разтворимостта на солите във вода има в:
2
Според разтворимостта си във вода солите се делят на:
3
Във воден разтвор разтворимите соли са дисоциирани на йони.
4
Във воден разтвор е установено наличие само на Na^+и Cl^- йони. Те са получени в резултат на дисоциацията на:
5
Посочи правилните твърдения.
6
  • Определи разтворимостта във вода на дадените соли и свържи елементите.
7
Посочи реда, в който солите са подредени в реда нитрат, сулфат, карбонат.
8
  • Посочи съединенията, от които във воден разтвор не могат да се получат йоните Cl^-, Ca^2+,CO^2-3, Mg^2+.
9
Във воден разтвор е установено наличие на Ca^2^+, Na^+, CO3^2^-, Cl^- йони. Йоните НЕ могат да се получат при разтваряне на солта:
10
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • речник: обратим, необратим, разтворимите, неразтворимите, силни, слаби
  • Използвай кирилица и малки букви.
11
В минерална вода е установено наличие на SO4^2^-йони. Подреди съединенията BaSO4, MgSO4, CaSO4 по нарастване на вероятността при разтварянето им във вода да дават сулфатни йони. Използвай латиница и арабски цифри за химичните формули. Отделяй ги със запетайка и не оставяй интервали между символите.
12
Смес от CaCO3, Na2CO3, K2CO3, MgCO3 е залята с дестилирана вода. Посочи двойката йони, които не се съдържат в разтвора.
13
  • Подреди електролитите CuSO4, AlCl3, K3PO4 по нарастване на заряда на аниона им.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
14
  • Попълни празните места в текста, като използваш кирилица и малки букви.
15
Във воден разтвор е установено наличието на Ag^+, Zn^2+,Cl^-, NO^-3  йони. Запиши формулите на съединенията при разтваряне на които са се получили йоните. Използвай латиница и отделяй формулите със запетайка. Не оставяй интервали между символите.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, в който ще упражниш знанията си за електролитната дисоциация на солите, за видовете соли според разтворимостта им във вода. Тестът ще тества и уменията ти за работа с таблицата за разтворимост и за предвиждане на изходните съединения по продуктите на дисоциация. С интересни въпроси и задачи ще се подготвиш за отлична оценка в училище. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се