logo

Тест: Йоннообменни реакции. Упражнение. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Йоннообменни са реакциите между водни разтвори на електролити. Те протичат пълно и до край, ако по реакцията се получава поне:
2
Посочи йоните, които се образуват при дисоциация на AgNO3 във воден разтвор.
3
Използвай таблицата за разтворимост и класифицирай веществата.
4
Във воден разтвор разтворимите електролити се дисоциират (разпадат) на йони.
5
За да се запише пълно дадена йоннообменна реакция НЕ се използва:
6
Класифицирай вида на уравненията.
7
Когато протича йоннообменна реакция йоните на изходните вещества.
8
Посочи вярното молекулно уравнение за взаимодействието на BaCl2 и Na2SO4.
9
Посочи неверните пълни йонни уравнения.
10
Използвай част от дадените символи и допиши краткото йонно уравнение за 2 \, mol AgCl.
  • Ag^+, Ag^2^+, Ag^-, 2Ag^+, Cl, Cl2, Cl^-, 2Cl^-
  • Йоните подреди като започнеш с катиона. Не оставяй интервали в означенията.
11
Възможно ли е да се различат по външен вид утайките от AgCl и BaSO4?
12
Използвай латиница, арабски цифри и аритметични знаци и запиши кратко йонно уравнение за реакцията AgNO3+KCl--> Не оставяй интервали между знаците и вместо стрелка използай =.  
13
Запиши съкратеното йонно уравнение на йонообменната реакция.
  • ZnCl2+2NaOH--> Zn(OH)2+2NaCl
  • Използвай латиница, арабски цифри, знаци + или -, без интервали.
14
Анализирай реакцията и отговори с ДА или НЕ на поставените въпроси.
  • Al2(SO4)3+ 3Pb(NO3)2--> 3PbSO4+2Al(NO3)3
  • Използвай кирилица и малки букви.
15
В чаша са смесени водни разтвори на Na3PO4  и CaCl2 . На дъното на чашата пада бяла утайка. Запиши химичната формула на образуваната утайка. Не оставяй интервали между символите.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, в който ще упражниш всичко научено за йонообменните процеси. Ако се затрудняваш да определяш кога дадена реакция е йонообменна, при какви условия йонообменните реакции протичат докрай, изразяването им с молекулно, пълно и съкратено йонно уравнение, то този тест е за теб. Реши го и се подготви отлично за предстоящото контролно или изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се