new-logo

Тест: Йонообменни реакции. Упражнение. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Йоннообменна реакция протича:
2
Реакцията CaCl2 + 2AgNO3--> Ca(NO3)2 +2 AgCl протича, защото по нея се получава:
3
Съкратеното (кратко) йонно уравнение на реакцията CaCl2 + 2AgNO3--> Ca(NO3)2 +2 AgCl е:
4
Във воден разтвор разтворимите електролити се дисоциират (разпадат) на йони.
5
 • Използвай таблицата за разтворимост и посочи електролит, от който във воден разтвор няма да се получат Fe^3+.
6
 • Кой от дадените електролити може да се използва за утаяване на SO4^2-  (сулфатни йони)?
7
Коя от дадените реакции не е йонообменна?
8
Посочи уравненията, които пълно и вярно отразяват взаимодействието на BaCl2 и K2SO4.
9
В кои от пълните йонни уравнения са допуснати грешки?
10
 • Използвай част от дадените формули и допиши даденото молекулно уравнение. Изравни уравнението.
 • речник: PbJ, PbJ2 , Pb2J2 , KNO3, K(NO3)2 , K2NO3
 • Използвай латиница и арабски цифри.
11
 • Анализирай реакцията \underbraceCu^2++2Cl^-+ \underbrace2K^++2OH^---> Cu(OH)2 +\underbrace2K^++2Cl^-и попълни липсващите думи в текста.
 • речник: неутрализация, йонообменна, хидролиза, газ, утайка, слаб електролит, Cu(OH)2 , CuOH, KCl, K2Cl2
 • За думите използвай кирилица и малки букви, а за формулите – латиница и арабски цифри.
12
 • Използвай таблицата за разтворимост и посочи ред от йони, които не могат да присъстват едновременно в един разтвор.
13
 • Запиши съкратеното йонно уравнение на йонообменната реакция.
 • ZnCl2+2NaOH--> Zn(OH)2+2NaCl
 • Използвай латиница, арабски цифри, знаци + или -, без интервали.
14
 • Анализирай реакцията и отговори с ДА или НЕ на поставените въпроси.
 • Al2(SO4)3+ 3Pb(NO3)2--> 3PbSO4+2Al(NO3)3
 • Използвай кирилица и малки букви.
15
 • Чувствителност на аналитичната реакция е мярка за възможността да се установи минимално количество изследваният компонент при максимално разреждане.
 • Анализирай данните в таблицата и отговори на поставените въпроси.
 • Използвай латиница, арабски цифри, знак + или -, без интервали.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, в който ще упражниш всичко научено за йонообменните процеси. Ако се затрудняваш да определяш кога дадена реакция е йонообменна, при какви условия йонообменните реакции протичат докрай, изразяването им с молекулно, пълно и съкратено йонно уравнение, то този тест е за теб. Реши го и се подготви отлично за предстоящото контролно или изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се