logo

Тест: Работа с Ред на относителната активност на металите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Всички метали, които се намират вляво от водорода в РОАМ реагират с разредени киселини.
2
  Със студена вода, при стайна температура реагират само металите, които в РОАМ се намират:
3
  Металите, които се намират вдясно (след) водорода в РОАМ реагират само с концентрирани киселини с окислително действие, каквито са:
4
От взаимодействието на цинк с разредена сярна киселина се получава газ:
5
Металът натрий реагира със студена вода при стайна температура.
6
Мястото на водорода в РОАМ се дължи на факта, че в окислително-редукционните реакции водородът най-често се проявява като:
7
За окислително-редукционната реакция 2Na+2H2O--> използвай част от дадените формули и довърши изравненото уравнение.
  • Na2O, NaOH, Na(OH)2, H2, H, H2O
8
За окислително-редукционната реакция 2Na + 2H2O--> 2NaOH + H2 подбери верните електронно-йонни уравнения.
9
Посочи металите, които се пасивират при взаимодействие с концентрирани киселини с окислително действие.
10
За окислително-редукционния процес
  • Mg+2HCl--> MgCl2+H2
попълни празните места в текста, като използваш част от дадените думи и цифри.
  • редуктор, окислител, окисление, редукция, 1, 2 , 3, 4, 5, 6
11
Избери металите, които могат да реагират със студена вода при стайна температура и с разредена солна киселина.
12
За взаимодействието Cu+k.H2SO4--> CuSO4 + SO2 + H2O използвай част от дадените семволи и допиши електронно-йонните уравнения. Постави липсващите коефициенти в уравнението. Пиши на латиница.
  • + e^-;+2e^-;-e^-; -2e^-; 1, 2, 3, 4, 5
13
Посочи уравненията на възможните реакции.
14
При контакт на алуминий с концентрирана азотна киселина се образува тънък, но много плътен слой от диалуминиев триоксид, който предотвратява по-нататъшно разрушаване на метала. Тази обработка повишава експлоатационните качества на метала. Допиши уравнението на реакцията като използваш латиница. Запиши името на химичния процес, който се осъществява. Използвай кирилица.  
15
Допиши сумарното уравнение, изразяващо взаимодействието на сребро с концентрирана азотна киселина.
  • Използвай латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще се упражниш в работата с Ред на относителната активност. Защо неметалът водород е включен и РОАМ? Запомни ли кои метали могат да взаимодействат с разредени и концентрирани киселини и кои се пасивират? С въпросите ще тестваш и знанията си за изразяване на окислително-редукционни процеси. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се