new-logo

Тест: Работа с Ред на относителната активност на металите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Чрез Ред на относителната активност на металите (РОАМ) може да се провери дали ще протече окислително-редукционен процес между метал и разредена киселина.
2
Според теорията на Арениус, киселини са всички съединения, които във воден разтвор се дисоциират на:
3
Единственият неметал, включен в РОАМ, е:
4
Според правило за РОАМ, всеки метал, който е по-надясно от друг, измества стоящия вляво от негови соли.
5
По какво си прилича простото вещество водород с металите?
6
Медта може да взаимодейства с разредена солна киселина при обикновени условия.
7
С вода при обикновени условия реагират само металите, намиращи се в РОАМ преди:
8
Попълни пропуснатите коефициенти в уравнението, като използваш част от дадените числа:
  • 1, 2, 3 ,4
9
Кои метали от РОАМ се пасивират при взаимодействие с концентрирани киселини с окислително действие?
10
Попълни празните места в текста, като използваш част от дадените:
  • редуктор, окислител, 1, 2 ,4
11
Кои от следните метали могат да реагират и с вода, и с разредена солна киселина?
12
Кои от следните метали могат да взаимодействат с разредена сярна киселина?
13
Постави пропуснатите коефициенти така, че да получиш правилно изравнено уравнение.
  • Използвай арабски цифри.
14
При контакт на желязото с концентрирана азотна киселина се образува тънък корозионен слой от дижелезен триоксид, който предотвратява по-нататъшно разрушаване на метала. Запиши името на химичния процес, който се осъществява.
  • Използвай кирилица.
15
Допиши сумарното уравнение, изразяващо взаимодействието на сребро с концентрирана азотна киселина.
  • Използвай латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще се упражниш в работата с Ред на относителната активност. Защо неметалът водород е включен и РОАМ? Запомни ли кои метали могат да взаимодействат с разредени и концентрирани киселини и кои се пасивират? С въпросите ще тестваш и знанията си за изразяване на окислително-редукционни процеси. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се