new-logo

Тест: Закономерности в термохимията.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За протичане на химична реакция е необходимо да се разкъсат химичните връзки в изходните вещества. Този процес протича с поглъщане на енергия.
2
"Енергията в една система не се създава и не се губи" - това гласи закона за запазване на енергията.
3
Следствието от закона на Хес служи за изчисляване на:
4
Според закона на Хес, топлинният ефект на реакцията зависи само от:
5
Законът на Хес е израз на закона за:
6
Енергията на продуктите при екзотермична реакция е:
7
Следствието от закона на Хес позволява да се изчисли топлинният ефект на реакцията. Топлинният ефект е равен на:
8
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • термохимичен ефект, топлинен ефект, фотоефект, отделяне, поглъщане;
9
Подреди елементите, така че да се получи правилно твърдение.
10
Свържи графиките със съответстващото им твърдение.
11
За химичната реакция 2H2S + SO2= 3S + 2H2O +Q топлинният ефект на реакцията Q е:
12
Енергията на изходните вещества при ендотермична реакция е:
13
  • От дадената реакционна схема запиши математичен израз за Q, като знаеш стойностите на Q1 и Q2.
  • Използвай латински букви, арабски цифри и не оставяй интервал.
14
Дадена е химичната реакция N2+O2--> 2NO. Енергията на връзката N≡N e 942 kJ/mol, а енергията на връзката O=O e 494 kJ/mol.
  • Изчисли енергията, необходима за получаване на свободни атоми азот и кислород по реакцията в kJ.
  • Запиши резултата, като използваш само арабски цифри.
15
За химичната реакция 3H2 + N2--> 2NH3 + Q топлината на образуване на амоняка е 46,5 kJ/mol.
  • Изчисли топлинния ефект на реакцията в kJ.
  • Запиши само крайния резултат, като използваш само арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Основни закономерности в термoхимията", с който ще провериш нивото на усвояване на знанията ти, свързани с енергетичните промени в хода на химичните реакции, практическото приложение на закона за запазване на енергията в термохимията чрез закона на Хес и следствието му. Богатият набор от въпроси ще те подготви перфектно за едно бъдещо изпитване или контролно, като гарантираме отлични резултати. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се