Математика3. клас

Първи раздел

Начален преговор

 • 1
  Числата до 100. Начален преговор
 • 2
  Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване. Начален преговор
 • 3
  Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване. Начален преговор
 • 4
  Таблично умножение. Начален преговор
 • 5
  Действие деление. Начален преговор
 • 6
  Триъгълник, правоъгълник, квадрат. Начален преговор
 • 7
  Мерни единици. Начален преговор

Втори раздел

Числата до 1000

 • 8
  Числата 100, 200, 300, 400, ..., 1000
 • 9
  Числата от 100 до 1 000
 • 10
  Числата от 100 до 1000. Важни задачи
 • 11
  Сравняване на числата до 1 000
 • 12
  Права линия, крива линия, начупена линия, лъч

Трети раздел

Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване

 • 13
  Събиране и изваждане на числа до 1000, които завършват с 0
 • 14
  Събиране и изваждане на числа до 1000, които завършват с 0. Важни задачи
 • 15
  Километър
 • 16
  Милиметър
 • 17
  Милиметър. Важни задачи
 • 18
  Събиране и изваждане на числа до 1000 без преминаване
 • 19
  Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване. Важни задачи
 • 20
  Намиране на неизвестно умаляемо с числата до 1000
 • 21
  Намиране на неизвестно умаляемо с числата до 1000. Важни задачи
 • 22
  Ъгъл. Видове ъгли
 • 23
  Текстови задачи с числата до 1000 без преминаване

Четвърти раздел

Събиране и изваждане с преминаване

 • 24
  Събиране до 1000 с преминаване от единици към десетици
 • 25
  Събиране до 1000 с преминаване от десетици към стотици
 • 26
  Събиране до 1000 с две преминавания
 • 27
  Изваждане до 1000 с преминаване от десетици към единици
 • 28
  Изваждане до 1000 с преминаване от стотици към десетици

Пети раздел

Таблично умножение и деление

 • 29
  Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1000
 • 30
  Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1000. Свойства на умножението
 • 31
  Таблично умножение и деление. Преговор

Шести раздел

Стара програма математика 3. клас

 • 32
  Записване на числата до 1000. Броене
 • 33
  Именуване на геометрични фигури. Лъч
 • 34
  Именуване на геометрични фигури. Лъч. Упражнение
 • 35
  Представяне на числата до 1000 като сбор
 • 36
  Сравняване на числата до 1 000. Упражнение със задачки
 • 37
  Километър. Метър
 • 38
  Километър. Метър. Текстови задачи
 • 39
  Задачи от типа 325 + 142
 • 40
  Събиране и изваждане на трицифрени числа
 • 41
  Събиране и изваждане на трицифрени числа. Геометрична и текстова задача
 • 42
  Задачи от типа 200+30. 200+3. 230-200. 203-3
 • 43
  Задачи от типа 200+30. 200+3. 230-200. 203-3. Упражнение
 • 44
  Задачи от типа 400 + 75, 475 - 75
 • 45
  Задачи от типа 400 + 75, 475 - 75. Упражнение
 • 46
  Задачи от типа 203+2, 230+20
 • 47
  Задачи от типа 203+2, 230+20. Геометрична и текстова задача
 • 48
  Задачи от типа 325 + 142. Упражнение
 • 49
  Задачи от типа 576 - 125
 • 50
  Задачи от типа 576 - 125. Упражнение
 • 51
  Ъгъл. Упражнение
 • 52
  Прав ъгъл
 • 53
  Прав ъгъл. Упражнение
 • 54
  Правоъгълник
 • 55
  Квадрат. Задачи
 • 56
  Остър ъгъл. Тъп ъгъл
 • 57
  Остър ъгъл. Тъп ъгъл. Текстови задачи
 • 58
  Геометрични задачи
 • 59
  Решаване на задачи
 • 60
  Решаване на задачи. Намиране на неизвестно
 • 61
  Сбор 1 000
 • 62
  Сбор 1 000. Решаване на задачи
 • 63
  Събиране на числата до 1 000. Упражнение
 • 64
  Събиране на числата до 1 000. Упражнение. Задачи
 • 65
  Решаване на задачки
 • 66
  Решаване на задачки. Геометрични задачи
 • 67
  Чертане на прав ъгъл в квадратна мрежа
 • 68
  Чертане на прав ъгъл в квадратна мрежа. Задачи
 • 69
  Изваждане на числaта до 1 000 с преминаване от десетици към единици. Задачи
 • 70
  Изваждане на числата до 1000 с преминаване от стотитици към десетици. Задачи
 • 71
  Изваждане на числата до 1000 с преминаване
 • 72
  Изваждане на числата до 1000 с преминаване. Решаване на задачи
 • 73
  Изваждане на числата до 1000 с преминаване. Упражнение
 • 74
  Изваждане на числата до 1 000 с преминаване. Упражнение. Геометрични задачи
 • 75
  Събиране и изваждане на числата до 1000. Упражнение
 • 76
  Събиране и изваждане на числата до 1000. Упражнение. Геометрична и текстова задача
 • 77
  Събиране на числата до 1 000 с преминаване в реда на десетиците. Решаване на задачи
 • 78
  Решаване на задачи. Упражнение
 • 79
  Събиране на числата до 1 000 с преминаване в реда на стотиците. Решаване на задачи
 • 80
  Събиране на числата до 1 000 с две преминавания. Решаване на задачи
Върни се горе
feedback
feedback