Математика3. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Числата до 1000

Трети раздел

Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване

Четвърти раздел

Събиране и изваждане с преминаване

Пети раздел

Таблично умножение и деление

Шести раздел

Стара програма математика 3. клас

Върни се горе
feedback
feedback