Упражнение: Йонообменни реакции. Упражнение. Част 3


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 10 клас на тема "Йонообменни реакции. Пробно контролно - част 2", с чиято помощ ще преговорите при какви условия протичат йонообменните реакции и кога е възможна хидролиза на сол. Пропуснали сте на какво се дисоциират киселините, основите и солите? Или не сте сигурни в наименуването на по-сложни соли? С помощта на нашия тест всички притеснения ще изчезнат и вие ще сте подготвен за отличен отговор при изпитване в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Дадени са уравнения на електролитна дисоциация.
  • 1.H2SO4--> 2H^++SO4^2^-
  • 2. Ba(OH)2--> Ba^2^+ + 2 OH^-
  • Посочете грешното твърдение.
5т. 2. Според продуктите на дисоциация, свържете солите с вярната им класификация.
5т. 3. Разтвори на BaCl2  и Na2SO4 НЕ могат да реагират.
5т. 4. Във вода солта KCl  хидролизира, защото се получават силните електролити солна киселина и калиева основа.
5т. 5. Реакцията между K2S и HCl протича, защото по реакцията се получава:
6т. 6. Съкратеното (кратко) йонно уравнение на реакцията CaCl2+ 2AgNO3--> е:
6т. 7. УравнениетоBa^2^++2Cl^-+ 2 Na^++SO4^2^---> BaSO4+2Na^++2Cl^- е:
6т. 8. MgSO4 хидролизира по уравнението Mg^2^++2H2O<--> Mg(OH)2+2H^+.
6т. 9.   Водният разтвор на CH3COONH4 има неутрален характер, защото:
6т. 10. По краткото йонно уравнение H^++OH^---> H2O реагират двойките електролити:
6т. 11. Посочете веществото, което няма да даде Fe^3^+ в разтвор:
6т. 12. Лента виолетов лакмус, потопена в разтвор на MgSO4, променя цвета си в:
11т. 13. Подберете двойки вещества, които НЕ реагират по уравнението Pb^2^++2I^---> PbI2.
11т. 14. Допишете формулите на солите (използвайте латиница и арабски цифри).
11т. 15. Свържете продуктите на електролитна дисоциация с наименованието на дисоциираното съединение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!