logo

Тест: Йоннообменни реакции. Упражнение. Част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Записът H^++OH^---> H2O е съкратеното йонно уравнение на реакция неутрализация.
2
Посочи разтворим електролит, в чийто воден разтвор се съдържат Pb^2+ йони:
3
Само когато силна киселина реагира със силна основа неутрализацията е необратима реакция.
4
Посочи реда, в който всички изписани вещества са силни киселини или силни основи (силни електролити).
5
Избери съединения, от които НЕ може да се получат йодидни йони I^- във воден разтвор.
6
Избери двойка електролити, която реагира по съкратеното йонно уравнение H^++OH^---> H2O.
7
На краткото йонно уравнение H^++OH^---> H2O съответства пълно йонно уравнение:
8
Избери разтвор на съединение, с чиято помощ от разтвор на FeCl3 ще получиш ръждивочервена утайка от Fe(OH)3.
9
Избери с воден разтвор на кой от изброените реактиви  взаимодейства воден разтвор на MgSO4 за да е изпълнено краткото йонно уравнение Ba^2^++SO4^2^---> BaSO4.
10
Използвай част от дадените символи и допиши кратко йонно уравнение за реакцията Pb(NO3)2 + 2KI-->
  • Pb, Pb^+, Pb^2^+, I, J, I^-, PbI, PbI2, Pb2I
11
Подбери двойка електролити, взаимодействието между които се изразява с уравнението  Fe^3^+ + 3OH^---> Fe(OH)3 .
  • Fe2(CO3)3, FeCl3, KOH, Cu(OH)2, KCl, CuCl2
  • Запиши молекулното уравнение на реакцията, като използваш латиница и арабски цифри без да оставяш място.
12
Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
  • молекулното, пълното йонно, краткото йонно, електронно-йонното
13
В разтвор се съдържат следните йони:
  • Al^3+, Cl^-, OH^-,NH4^+
  • Запиши възможното взаимодействие между тях със съкратеното йонно уравнение.
  • Използвай латиница, арабски цифри и знаците + и - .
14
Във воден разтвор са смесени йоните Ba^2^+, Cl^-, NO3^-, Fe^2^+, S^2^-, след което се образува черна утайка. Използвай латиница, арабски цифри и аритметични знаци и запиши кратко йонно уравнение за протеклата реакция. Не оставяй интервали между символите и вместо стрелка сложи знак =.  
15
Запиши химичните формули на електролити така, че дадените уравнения на йоннообменни реакции да са правилни. Внимавай за изравняването на уравненията.
  • Използвай латиница и арабски цифри без да оставяш интервали. 

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с чиято помощ ще провериш отново уменията си за изписване на йонообменни реакции.  Запомни ли алгоритъма за решаване на обратната задача върху йонообменни процеси? Как да подбираш съединенията от таблицата на разтворимост, така че да отговарят на дадените съкратени йонни уравнения. Всичко това ще упражниш още веднъж преди контролното с теста, който сме подготвили. Направи го! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се