logo

Тест: Неорганични вещества. Годишен преговор. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Сярата:
2
Реакцията 2SO2+O2<--> 2SO3:
3
Реакцията Na2S + 2HCl--> 2NaCl + H2S е йонообменна и за нея НЕ се записва:
4
Свържи веществата с верните им наименования.
5
Простото вещество Zn е:
6
Класифицирай веществата:
7
Посочи верните твърдения за реакцията Na2S + 2HCl-->.
8
Свържи частите, за да получиш коректни уравнения.
9
Използвай част от дадените цифри и попълни верните степени на окисление за елементите. Ако е необходимо, използвай и знаците + или -.
  • 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
10
В реакцията 2SO2+O2<--> 2SO3 електронно-йонните уравнения за редуктора и окислителя са:
11
Използвай част от дадените формули и попълни липсващите вещества в уравненията. Пиши само на латиница.
  • Cu, CuS, Cus, O2, O3, O, HO, H2O, H3O
12
Запиши молекулно уравнение за лабораторния метод за получаване на водород от цинк и разредена сярна киселина.
  • Използвай латиница, не оставяй интервали и вместо стрелка в уравнението постави знак =.
13
Използвай подходящи формули и довърши молекулното уравнение. Класифицирай веществата.
14
Попълни празните места в текста. За формулата използвай латиница, а за текста - кирилица.
15
Избери метал X, с чиято помощ от разтвор на ZnSO4 може да се получи чист Zn. Металът X във водни разтвори образува йон X^3+.
  • Довърши уравнението за посочената реакция.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще се подготвиш перфектно за решаване на задачи върху неорганични вещества. С теста ни ще установиш умееш ли да съставяш уравнения, за да изразяваш преходи с неорганични вещества. Както и дали можеш да класифицираш неорганичните вещества. Със задачите в теста ще преговориш и как се изразяват пълно окислително-редукционни и йонообменни реакции. Направи теста и ще си отлично подготвен преди изходното ниво в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се