logo

Тест: Класификация на органични съединения. Въглеводороди

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Според състава си органичните съединения се делят на два огромни класа:
2
Въглеводородите са органични съединения, които съдържат в молекулите си само въглеродни и водородни атоми.
3
Според молекулната си маса органичните съединения се делят на:
4
Посочи органичните съединения с важна биологична функция.
5
Основните горива - природен газ, бензин, нафта (дизел), мазут и др., са смеси от:
6
Посочи реда, на който е записан въглеводород.
7
Според вида на въглеродната верига въглеводородите се делят на:
8
Свържи елементите обща формула - хомоложен ред за всеки от класовете въглеводороди.
9
Според вида на химичните връзки между въглеродните атоми  ацикличните въглеводороди биват:
10
Свържи вида на химичните връзки въглерод-въглерод с вида на въглеводородите.
11
Свържи класовете въглеводороди с вида на химичните връзки въглерод-въглерод в молекулите им.
12
Анализирай строежа на съединението от схемата. Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста. речник: арени, алкилбензени, алкени, циклоалкани, прости, сложни, кратни, двойни , тройни, бензен, хексан, циклохексан.
13
Съединението Y е въглеводород, който съдържа в молекулата си 3 въглеродни атома, свързани в отворена верига с прости \sigma- връзки.
  • Допиши твърденията, като за формулата ползваш латиница и арабски цифри, а за думите - кирилица.
14
Използвай кирилица и попълни пропуснатите думи в текста.
15
Довърши твърденията ако знаеш, че:
  • органично съединение Xе цикличен въглеводород;
  • съдържа в молекулата си 6 въглеродни атома, свързани с прости връзки и делокализирана \pi- връзка.
  • За теста използвай кирилица, а за формулата - латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш знанията си за класификация на органичните съединения според състава, молекулната маса и биологичната им функция. Ще упражниш и класификацията на въглеводородите според вида на въглеродната верига и химичната връзка, както и използването на общите формули на хомоложните редове на алкани, алкени, алкини и арени. С интересни и забавни задачи ще преговориш и систематизираш знанията си и ще си първенец по химия в класа. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се