logo

Тест: Характеристика на химичните процеси. Обобщение. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи верните твърдения за произволна химична реакция (химичен процес).
2
Според топлинния си ефект химичните процеси са:
3
Най-бързо протичат химичните реакции в газова фаза.
4
Посочи верните възможности за повишаване на скоростта на хомогенна химична реакция.
5
Всички химични реакции са необратими.
6
Класифицирай реакцията C(s)+O2(g)\oversett-->CO2(g)+Q по различни признаци. Използвай част от дадените думи.
  • екзотермична,  ендотермична, хетерогенна, хомогенна, твърдо, течно, газообразно
7
Посочи верните твърдения за реакцията 3H2(g)+N2(g)\oversetFe<--> 2NH3(g)+Q.
8
Диамантът е по-слабо реактивоспособен от графита поради по-здравите химични връзки в кристалната си решетка.
9
Скоростта на реакцията 2H2O2(aq)\oversetFeCl3(aq)-->2H2O(l)+O2(g) зависи от:
10
  • На схемата са дадени термохимични уравнения на различни процеси.
  • Посочи реда, в който са записани само топлинни ефекти, които са топлини на образуване за съответните съединения.
11
Запиши топлините на изгаряне, означени на схемата. Подреди ги по нарастване на индекса.
12
Топлинният ефект Q4 от дадените на схемата термохимични уравнения е:
13
Класифицирай реакцията "горене на метан" по различни признаци. CH4(g)+2O2(g)\oversett-->CO2(g)+2H2O(g)+Q
  • Използвай кирилица и малки букви.
14
Класифицирай реакцията N2(g)+O2(g)\overset3000^\circC<--> 2NO(g) - Q според топлинния ефект и попълни празните места в текста.
15
Петър експериментира в лабораторията с реакцията 2H2O2(aq)\oversetFeCl3(aq)-->2H2O(l)+O2(g).
  • Провежда два опита: №1 при 20^\circC и №2 при 30^\circC.
  • Определи в кой от експериментите реакцията протича по-бързо.
  • Запиши само с цифра номера на по-бързия опит.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш трайни ли са знанията ти за основните видове химични процеси и можеш ли да ги класифицираш според топлинния ефект, еднородността на системата, степента на превръщане на изходните вещества в продукти и наличието на катализатор. А знаеш ли какво се нарича химичен процес и от какво се определя неговата скорост? Правиш ли разлика между топлина на образуване и топлина на изгаряне, както и между хомогенна и хетерогенна катализа? Направи теста, за да се подготвиш отлично за предстоящото изпитване.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се