logo

Тест: Задачи върху определяне степен на окисление

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Най-често срещаната степен на окисление на кислорода в химични съединения е:
2
Във всичките си съединения водородът проявява +1 степен на окисление. Изключение са металните хидриди, в които елементът проявява -1 степен на окисление.
3
Алгебричната сума от всички степени на окисление за химично съединение е равна:
4
Избери степента на окисление на калция в CaO.
5
Избери верните степени на окисление на елементите в съединението NaH.
6
Подреди последователно дейностите от алгоритъма за определяне степен на окисление в P2O5.
7
Степента на окисление на кислорода в съединението K2O2 е:
8
Атом хром \overset+6Cr има в съединението:
9
Алуминият е метал от III A (13) група на Периодичната таблица и проявява постоянна степен на окисление в съединенията си. Избери характерната степен на окисление на алуминия.
10
Свържи съединенията със степента на окисление на кислорода, която елементът проявява в тях.
11
Магнезият Mg се намира във IIA (2) група на периодичната таблица. Следователно неговата степен на окисление е:
12
Изчисли степените на окисление на елементите в съединението KMnO4. За да запишеш отговорите използвай арабски цифри и математични знаци.
13
Пресметни степента на окисление на сярата в дадените съединения. Свържи степените на окисление със съответните формули.
14
Дадено е съединението фосфорна киселина H3PO4. Изчисли и запиши степените на окисление на всеки от елементите.
  • Използвай математически символи и арабски цифри.
15
Напиши химичната формула на оксид на медта, в който елементът Cu проявава +1 степен на окисление.
  • Използвай латиница, арабски цифри и не оставяй интервали.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, в който чрез интересни задачи ще упражниш уменията се за определяне степени на окисление. Провери дали си научил най-важните правила за определяне на степените на окисление и дали умееш да ги прилагаш на практика. Определи степените на окисление на елементите в познати и непознати химични съединения с различен брой елементи в състава и ще бъдеш напълно подготвен за предстоящото изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се