new-logo

Тест: Задачи върху определяне степен на окисление

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Степента на окисление на кислорода най-често е:
2
Водородът проявява -1 степен на окисление (освен в металните хидриди).
3
Степента на окисление на алуминия в съединението Al2O3  е +3. В коя група от Периодичната система се намира елементът?
4
Каква е степента на окисление на калция в CaO?
5
Алгебричната сума от степените на окисление на всички елементи в дадено съединение е равна на нула.
6
Степента на окисление на фосфора в съединението P2O5 е:
7
Каква степен на окисление имат кислородните атоми в натриевия пероксид?
8
Степента на окисление на хрома в съединението K2Cr2O7 e:
9
В простото вещество O2 степента на окисление на кислорода е:
10
Свържи съединенията със степента на окисление, която кислородът проявява в тях.
11
Магнезият Mg се намира във IIA група. Следователно неговата степен на оксиление е:
12
Напиши степента на окисление на мангана в калиевия перманганат KMnO4.
  • Използвай математически символи и арабски цифри.
13
Пресметни и свържи степените на окисление на сярата във съответните съединения.
14
Дадено е съединението H3PO4. Запиши степените на окисление на всеки от елементите.
  • Използвай математически символи и арабски цифри.
15
Напиши химичната формула на оксид на медта, при който Cu проявава +1 степен на окисление.
  • Използвай латиница, арабски цифри и не оставяй интервали.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, в който чрез лесни и интересни задачи ще упражниш знанията си върху определянето на степените на окисление. Провери дали си запомнил най-важните правила за степените на окисление и ще бъдеш напълно подготвен за предстоящото изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (13)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се