logo

Тест: Влияние на налягането върху химичното равновесие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Промяната на налягането влияе връху всички равновесни затворени системи.
2
Промяната на налягането влияе само върху равновесна газова система, в която:
3
В затворена система при T=const  при по-голямото количеството вещество n (по-голям брой mol ) на даден газ,  обемът му Vе по-голям.
4
Затворена газова система, в която има промяна в обема на газовете, е в състояние на равновесие при T=const.
 • Подбери изрази, с които може да довършиш изречението така, че да се получи вярно твърдение.
 • След повишаване на налягането в равновесната система:
5
При понижаване на налягането в затворена газова система (при T=const), равновесието се нарушава и с предимство протича реакцията, при която:
6
В равновесната система CH3COOCH3(l)+H2O(l)\oversetH^+<--> CH3COOH(aq)+CH3OH(aq):
7
Избери ГРЕШНИТЕ твърдения за равновесната газова система H2+I2<--> 2HI при постоянна температура.
8
Според закона на Бойл-Мариот за идеален газ при постоянна температура:
9
Обемът на четирите газа, поставени при постоянна температура и налягане, е равен. Тогава са в сила изразите:
10
Дадена е затворена, газова, равновесна система при стайна  температура N2O4<--> 2NO2 . Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
 • измества, нарушава, правата, обратната, повишава, намалява
11
В затворена равновесна система N2O4<--> 2NO2, поставена при стайна температура, е понижено налягането. Равновесието се нарушава.
 • Посочи верните твърдения за реакцията на системата в съгласие с принципа на Льо Шателие-Браун.
12
Анализирай схемата и отговори с Да или Не на твърденията.
13
Синтезът на Хабер-Бош 3H2(g)+ N2(g) \oversetFe<-->2NH3(g) има огромно практическо приложение за производството на минерални торове.
 • Избери по един от алтернативните отговори и обоснови при какво налягане трябва да се провежда този синтез.
14
Дадени са равновесни, газови, затворени системи:
 1. N2+O2<--> 2NO-Q
 2. 2NO+O2<--> 2NO2+Q
 3. 2H2O+Q<--> 2H2+O2
 4. H2+I2+Q<--> 2HI
 • Анализирай данните и отговори на поставените въпроси в текста, като попълниш цифровия код (номера) на системата.
 • Ако има повече от един верен отговор, цифрите подреждай по нарастването им. Не оставяй интервали между символите и ги разделяй със запетайка.
15
 • Анализирай графиката за дадената равновесна система.
 • Избери от алтернативните отговори и попълни празните места в текста.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш знанията си за влияние на налягането върху равновесието. В кои случаи налягането влияе върху система в равновесие? В каква зависимост са обемът и налягането на газове при постоянна температура? А как промяната на налягането влияе върху молната концентрация на участниците в системата? И каква е посоката на приоритетната реакция след нарушаване на равновесието вследствие с промяна на налягането? Всичко това ще тестваш с интересни и разнообразни въпроси, с които ще се подготвиш перфектно по тази тема.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се