logo

Тест: Прости вещества. Свойства. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Калцият е метал, а въглеродът - неметал.
2
Простото вещество калций реагира с простите вещества:
3
Алотропни форми на въглерода са веществата:
4
Посочи верните твърдения за съединението KCl.
5
Солите на HCl се наричат хлориди.
6
Посочи вярното уравнение за взаимодействие на калций с кислород.
7
Използвай част от дадените формули и допиши уравненията: H, Cl, H2, Cl2, HCl.
8
Избери вярната част, за да допишеш уравнението:
  • Ca+2H2O -->
9
Посочи верните твърдения за реакцията Ca+2HCl--> CaCl2+H2.
10
Свържи съответните части, за да получиш верни уравнения за свойствата на графита.
11
Подреди уравненията в реда:
  1. Взаимодействие, доказващо, че К е преди водорода в РОАМ.
  2. Взаимодействие на алкален метал с халоген.
  3. Електронно-йонно уравнение за окислението в процес 2.
  4. Електронно-йонно уравнение за редукцията в процес 2.
12
Посочи верните твърдения за реакцията Ca+CuCl2--> Cu+ CaCl2.
13
Допиши уравненията на реакции, с които ще докажеш, че:
  1. желязото е преди водорода в РОАМ;
  2. желязото е по-добър редуктор от медта.
14
Калциевият карбид CaC2 се използва от оксиженистите за получаване на ацетилен. Карбидът се получава при нагряване на негасена вар с кокс в пещи, в които достъпът на кислород е ограничен до минимум.
  • Попълни липсващите формули в изравненото уравнение на описаната реакция.
15
Кагато калций се нагрее в присъствието на червен фосфор, се получава сол, в която фосфорът проявява -3 степен на окисление.
  • Запиши пропуснатите формули в уравнението.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш до каква степен умееш да изразяваш с уравнения свойствата на простите вещества метали и неметали. Както и дали владееш начина за изразяване на окислително-редукционните процеси. Направи теста и се подготви отлично за предстоящо изпитване!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се