logo

Тест: Окислително-редукционни процеси

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Окислително-редукционни са процесите, които протичат с:
2
Редуктор в окислително-редукционен процес е атом или йон, който:
3
Процесът на отдаване на електрони се нарича:
4
Окислителят приема електрони и понижава степента си на окисление.
5
В процеса редукция:
6
Окислително-редукционните процеси могат да протичат без промяна в степените на окисление.
7
Лабораторен метод за получаване на метала мед от меден оксид CuO е взаимодействие с:
8
За окислително-редукционния процес CuO+H2--> Cu+H2O  попълни празните места в текста, като използваш част от дадените термини.
  • редуктор, окислител, редукция, окисление
9
За реакцията CuO+H2--> Cu+ H2O допиши електронно-йонните уравнения. Използвай част от дадените символи:
  • +; -; e^-; 2e^-; 3e^-
10
Посочи верните твърдения за реакциятаZnO+CO--> Zn+CO2.
11
Броят на отдадените от редуктора електрони е равен на разликата:
12
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • по-голям, по-малък, равен
13
Дадено е уравнение на окислително-редукционната реакция Zn+S--> ZnS. Определи кой атом приема и кой отдава електрони и колко.
  • Използвай кирилица и арабски цифри.
14
Дадено е уравнението Zn+2HCl--> ZnCl2+H2. Определи кой е редуктор и кой е окислител в този ОРП.  
15
За окислително-редукционната реакция Ca+Cl2--> CaCl2 подбери верните електронно-йонни уравнения. В уравненията са използвани означенията: red- редуктор или редукция ox- окислител или окисление

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, чрез който ще провериш дали си усвоил основните понятия за окислително-редукционните процеси. Можеш ли да определиш кой е редукторът и кой е окислителят в дадена реакция, кой отдава и кой приема електрони? С нашите въпроси ще затвърдиш знанията си и ще се подготвиш да навлезеш в дълбините на окислително-редукционните процеси!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се