Математика4. клас

Първи раздел

Национално външно оценяване 4. клас

 • 1
  Национално външно оценяване (НВО). Математика 4. клас. 2018 г.
 • 2
  Национално външно оценяване (НВО). Математика 4. клас. 2016 г.
 • 3
  Национално външно оценяване (НВО). Математика 4. клас. 2015 г.

Втори раздел

Числата над 1 000

 • 4
  Числата от 1001 до 10 000
 • 5
  Числата от 1001 до 10 000. Важни задачи
 • 6
  Числата от 10 000 до 100 000
 • 7
  Числата от 10 000 до 100 000. Важни задачи
 • 8
  Числата от 100 000 до 1 000 000
 • 9
  Числата от 100 000 до 1 000 000. Важни задачи
 • 10
  Числата над 1 000 000
 • 11
  Числата над 1 000 000. Важни задачи
 • 12
  Записване на естествени числа по класове
 • 13
  Записване на естествените числа. Важни задачи
 • 14
  Сравняване на естествените числа
 • 15
  Представяне на числата над 1 000 като сбор от хиляди, стотици, десетици и единици
 • 16
  Представяне на числата над 1 000 като сбор от хиляди, стотици, десетици и единици. Задачки-закачки
 • 17
  Сравняване на естествените числа. Задачки-закачки
 • 18
  Окръжност
 • 19
  Окръжност. Кръг. Задачки-закачки
 • 20
  Римски цифри
 • 21
  Римски цифри.Превръщане на числа от римски в арабски цифри
 • 22
  Римски цифри. Важни задачи
 • 23
  Калкулатор
 • 24
  Калкулатор. Задачки - закачки
 • 25
  Числата над 1000. Обобщение и решени задачи

Трети раздел

Събиране и изваждане на числата над 1 000

 • 26
  Събиране и изваждане на числата до 10 000 без преминаване. Важни задачи
 • 27
  Събиране и изваждане на числата до 10 000 без преминаване
 • 28
  Събиране и изваждане на числата до 10 000 без преминаване. Задачки-закачки
 • 29
  Събиране и изваждане на числата до 100 000 без преминаване
 • 30
  Събиране и изваждане на числата до 100 000 без преминаване. Важни задачи
 • 31
  Събиране и изваждане на числата до 1 000 000 без преминаване
 • 32
  Събиране и изваждане на числата до 1 000 000 без преминаване. Важни задачи
 • 33
  Събиране и изваждане на ест.числа без преминаване
 • 34
  Събиране и изваждане на ест.числа без преминаване. Текстова задача
 • 35
  Намиране на неизвестен умалител. Умаляемо, умалител, разлика. Събираемо, сбор
 • 36
  Намиране на неизвестен умалител
 • 37
  Намиране на неизвестен умалител. Важни задачи
 • 38
  Намиране на неизвестен умалител - УПРАЖНЕНИЕ. Примери и текстова задача
 • 39
  Намиране на неизвестен умалител - УПРАЖНЕНИЕ. Задачка с триъгълници
 • 40
  Събиране с преминаване (в класа на хилядите). Число наум
 • 41
  Събиране с преминаване (в класа на хилядите). Решаване на задачки
 • 42
  Събиране с преминаване (в класа на хилядите). Текстова задача
 • 43
  Събиране с преминаване - УПРАЖНЕНИЕ. Съдружително и разместително свойство на сбора
 • 44
  Събиране на многоцифрени числа с преминаване
 • 45
  Изваждане на многоцифрени числа с преминаване
 • 46
  Събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване. Текстови задачи
 • 47
  Събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване. Обобщение
 • 48
  Събиране на естествените числа с преминаване
 • 49
  Събиране на естествените числа с преминаване. Решаване на задачки
 • 50
  Събиране на естествените числа с преминаване. Текстови задачи
 • 51
  Събиране на естествените числа с преминаване. Упражнение. Огледални числа
 • 52
  Събиране на естествените числа с преминаване. Упражнение. Задача с геометрични фигури
 • 53
  Събиране на естествените числа с преминаване. Упражнение. Текстова задача
 • 54
  Събиране на естeствените числа с преминаване. Самурайско УПРАЖНЕНИЕ
 • 55
  Събиране на естествените числа с преминаване. Самурайско УПРАЖНЕНИЕ. Задачи
 • 56
  Изваждане на числата до 1 000. Преговор
 • 57
  Изваждане на числата до 1 000. Преговор. Текстова задача. Римски цифри
 • 58
  Изваждане с преминаване в класа на хилядите
 • 59
  Изваждане с преминаване в класа на хилядите. Текстови задачи
 • 60
  Изваждане с преминаване в класа на хилядите. Упражнение
 • 61
  Изваждане с преминаване в класа на хилядите. Упражнение. Задача с геометрична фигура
 • 62
  Изваждане на естествените числа с преминаване
 • 63
  Изваждане на естествените числа с преминаване. Текстови задачи
 • 64
  Изваждане на естествените числа. Упражнение
 • 65
  Изваждане на естествените числа. Упражнение. Текстови задачи
 • 66
  Изваждане на естествените числа. Упражнение
 • 67
  Изваждане на естествените числа. Упражнение. Текстови и геометрични задачи
 • 68
  Измерване на ъгли – градус, транспортир
 • 69
  Измерване на ъгли – градус, транспортир. Упражнение
 • 70
  Чертане на ъгъл по дадена градусна мярка
 • 71
  Чертане на ъгъл по дадена градусна мярка. Упражнение
 • 72
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение
 • 73
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение. Решаване на задачи
 • 74
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение 2
 • 75
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение 2. Решаване на задачи
 • 76
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение 3. Задачка със закономерности
 • 77
  Събиране и изваждане на естествените числа. Упражнение 3. Решаване на задачи
 • 78
  Решаване на задачи от събиране и изваждане на естествени числа

Четвърти раздел

Умножение и деление на числата над 1000 с едноцифрено число

 • 79
  Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1000
 • 80
  Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1000. Свойства на умножението
 • 81
  Умножение и деление с едноцифрено число на числата до 1000. Текстова задача
 • 82
  Задачи от типа 800.4, 3200:4
 • 83
  Задачи от типа 700 x 3, 2100 : 3 . Упражнение
 • 84
  Задачи от типа 700 x 3, 2100 : 3. Упражнение. Решаване на задачи
 • 85
  Задачи от типа 1231 x 2
 • 86
  Задачи от типа 1231 x 2. Решаване на задачи
 • 87
  Задачи от типа 103 102 x 2. Разпределително свойство на умножението
 • 88
  Задачи от типа 103 102 x 2. Текстови задачи
 • 89
  Умножение с едноцифрено число с преминаване
 • 90
  Умножение с едноцифрено число с преминаване. Решаване на задачи
 • 91
  Решаване на задачи от типа 20 731 x 3. Упражнение
 • 92
  Решаване на задачи от типа 20 731 x 3. Упражнение с число наум
 • 93
  Решаване на задачи от типа 20 731 x 3. Упражнение с текстови задачи
 • 94
  Решаване на задачи от типа 1 703 124 х 2
 • 95
  Решаване на задачи от типа 1 703 124 х 2. Текстова задача. Чертане на ъгли
 • 96
  Умножение с едноцифрено число. Упражнение
 • 97
  Умножение с едноцифрено число. Упражнение. Teкстова задача
 • 98
  Умножение с едноцифрено число. Упражнение 2
 • 99
  Умножение с едноцифрено число. Упражнение 2. Текстови задачи
 • 100
  Лице на геометричната фигура правоъгълник
 • 101
  Намиране на лице на правоъгълник. Упражнение
 • 102
  Намиране на лице на правоъгълник. Упражнение 2
 • 103
  Намиране на лице на правоъгълник. Упражнение 2. Намиране на обиколка
 • 104
  Намиране на лице на правоъгълник. Упражнение 3
 • 105
  Намиране на лице на правоъгълник. Упражнение 3. Декар
 • 106
  Задачи от типа 2 406 : 2
 • 107
  Задачи от типа 2 406 : 2. Решаване на изрази. Намиране на лице
 • 108
  Задачи от типа 2 406 : 2. Решаване на изрази
 • 109
  Задачи от типа 9 306 390 : 3
 • 110
  Задачи от типа 9 306 390 : 3. Текстови задачки
 • 111
  Задачи от типа 5 648 : 2
 • 112
  Задачи от типа 5 648 : 2. Деление с опашка
 • 113
  Задачи от типа 5 648 : 2. Текстови задачи
 • 114
  Задачи от типа 96 106 : 2
 • 115
  Задачи от типа 96 106 : 2. Деления с опашка
 • 116
  Задачи от типа 96 106 : 2. Текстова и геометрична задача
 • 117
  Задачи от типа 3 560 724:4
 • 118
  Задачи от типа 3 560 724:4. Решаване на задачи

Пети раздел

Умножение и деление на числата над 1000 с двуцифрено число

 • 119
  Умножение на числата над 1000 с числото 10
 • 120
  Деление на числата над 1000 с числото 10
 • 121
  Умножение с числата 20, 30, 40, ..., 90
 • 122
  Деление с числата 20, 30, 40, ..., 90
 • 123
  Умножение на числата над 1000 с двуцифрено число
 • 124
  Умножение на числата над 1000 с двуцифрено число. Важни задачи
 • 125
  Умножение на еднакви двуцифрени числа с цифра на единиците 5
 • 126
  Деление на числата до 100 с двуцифрено число
 • 127
  Деление на числата до 1000 с двуцифрено число
 • 128
  Деление на числата над 1000 с двуцифрено число
 • 129
  Деление на числата над 1000 с двуцифрено число. Важни задачи

Шести раздел

Изходно ниво математика 4. клас

 • 130
  Изходно ниво математика 4. клас. Част 1
 • 131
  Изходно ниво математика 4. клас. Част 2

Седми раздел

Годишен преговор математика 4. клас

 • 132
  Четене и писане на естествени числа
 • 133
  Сравняване на естествени числа. Изобразяване върху числов лъч
 • 134
  Събиране и изваждане на естествени числа
 • 135
  Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо и умалител
 • 136
  Умножение на естествени числа
 • 137
  Деление на естествени числа
 • 138
  Намиране на неизвестен множител, делимо, делител
 • 139
  Обобщение на преговора
feedback
feedback