Математика4. клас

Първи раздел

Числата над 1 000

Втори раздел

Събиране и изваждане на числата над 1 000

Трети раздел

Умножение и деление на числата над 1000 с едноцифрено число

Четвърти раздел

Умножение и деление на числата над 1000 с двуцифрено число

Пети раздел

Годишен преговор

Шести раздел

Национално външно оценяване

Върни се горе
feedback
feedback