Упражнение: Принцип на Льо Шателие-Браун. Задачи - част 2


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 10 клас на тема "Принцип на Льо Шателие-Браун. Задачи - част 2", чрез което ще упражните знанията си за принципа на подвижното равновесие и най-вече ще тествате уменията си да определяте в каква посока ще се измести химичното равновесие при промяна на концентрацията, налягането и температурата в една равновесна система. Упражнението е прекрасен начин да се подготвите за евентуално изпитване в училище, където ще се представите отлично, ако сте се справили с този тест. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Промяната на общото налягане влияе върху система в химично равновесие:
5т. 2. Повишаването на температурата в една равновесна система измества равновесието към екзотермичната реакция.
5т. 3. Повишаване концентрацията на някое от изходните вещества  измества равновесието:
5т. 4. За получаване на по-голям добив на продукта на правата реакция е необходимо да извеждаме постоянно този продукт от равновесната система.
5т. 5. Прибавянето на катализатор:
6т. 6. Свържете по двойки верните твърдения.
6т. 7. При повишаване на температурата количеството на кислорода, получаван по реакцията 2 HgO\rightleftharpoons 2Hg %2BO_2-Q, ще се увеличи.
6т. 8. За реакцията 3O_2\rightleftharpoons 2O_3%2BQ равновесната концентрация на кислорода ще нарасне, ако:
6т. 9. При повишаване на налягането в хомогенната равновесна система CH_3COONa%2BH_2O\rightleftharpoons CH_3COOH%2BNaOH равновесието се измества по посока на обратната реакция.
6т. 10. Посочете верните твърдения за равновесната система 58kJ %2B N_2O_4\rightleftharpoons 2NO_2.
6т. 11. При понижаване на температурата в равновесната газова система 2CO%2BO_2\rightleftharpoons 2CO_2%2B560kJ, равновесната концентрация на отровния въглероден оксид:
6т. 12. За равновесната хетерогенна система 4Fe%2B3O_2\rightleftharpoons 2Fe_2O_3  равновесието ще се измести по посока на обратната реакция, ако:
11т. 13. Попълнете пропуснатите думи в текста, описващ условията, при които в хетерогенната равновесна система Fe_3O_4 %2B 4CO\rightleftharpoons 3 Fe %2B 4CO_2-Q равновесието ще се измести по посока на правата реакция.
  • Използвайте само кирилица и малки букви.
11т. 14. Посочете условието, при което химичното равновесие в хомогенната система 2NO_2\rightleftharpoons 2NO%2BO_2 НЯМА да се измести надясно.
11т. 15. В металургията при редукция на металните оксиди с кокс се получава отровен въглероден оксид. Той не се изхвърля в атмосферата, за да не я замърсява, а се използва като гориво в локални отоплителни инсталации, в които протича реакция по уравнението 2CO%2BO_2\rightleftharpoons 2CO_2%2BQ.
  • Вие сте технолог, чиято задача е да се осигури пълно изгаряне на въглеродния оксид. За целта вие предлагате:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!