logo

Тест: Принцип на Льо Шателие-Браун. Задачи. Част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Според топлинния си ефект химичните реакции са екзотермични (+Q), при които се отделя топлина, и ендотермични (-Q), при които се поглъща топлина.
2
Посочи правилните твърдения.
3
Равновесната константа (Kc) зависи от температурата и от природата на веществата.
4
Посочи твърденията, които описват вярно влиянието на температурата върху химичното равновесие.
5
Избери условие, което НЕ е оптимално за промишлен синтез на амоняк по уравнението N2+3H2<--> 2NH3+Q.
6
В равновесната система N2+3H2<--> 2NH3+Q след понижаване на температурата химичното равновесие:
7
Дадена е равновесна система N2+3H2<--> 2NH3+Q. Посочи уравнението, което е идентично (еднакво по смисъл) с даденото.
8
Дадена е система в равновесие 2NO2 - Q<--> 2NO + O2. В системата е понижена температурата.
  • Подреди изреченията, които описват последствията от въздействието върху системата, в правилна последователност.
9
Свържи елементите така, че да се получат правилни твърдения за опитно установената зависимост на равновесната константа Kc от температурата.
10
Посочи правилните твърдения за равновесната система 58kJ + N2O4<--> 2NO2.
11
Дадена е равновесна система 2NO-Q<--> N2+O2. Използвай кирилица и част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • нарушава, измества, правата, обратната
12
Използвай част от дадените температурни интервали и катализатори и попълни празните места в оптималните условия за синтез на амоняк.
  • 40-50^\circC; 450-500C^\circ; 4500-5000^\circC, Cu, Fe, Zn
13
"Печене на варовик" е технически метод за получаване на негасена вар.  Реакцията е обратима и равновесна. CaCO3(s)<--> CaO(s)+CO2(g) -Q
  • Използвай кирилица и състави списък на оптималните условия за получаване на максимален добив от негасена вар.
14
Дадени са следните равновесни системи:
  1. 2SO3-Q<--> 2SO2 + O2
  2. 2H2+O2<--> 2H2O+Q
  3. CO2+C<--> 2CO-Q
  • Анализирай системите и попълни празните места в текста, като използваш цифровия код (номера) на реакцията. При наличие на повече от един верен отговор цифрите подреждай по нарастването им, като ги отделяш със запетайка и не оставяш интервали.
15
В някои металургични процеси се получава като страничен продукт отровен газ въглероден оксид.  За да не се изхвърля и да замърсява атмосферата, газът се използва като гориво в локални отоплителни инсталации, в които протича реакция по уравнението 2CO+O2<--> 2CO2+Q.
  • Допиши условията, при които трябва да се извърши горенето на газа в системата, така че то да протича пълно. Използвай кирилица и малки букви.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, чрез който ще провериш знанията си за принципа на подвижното равновесие и уменията си да определяш посоката, в която ще се измести химичното равновесие при промяна на температурата в една равновесна система. Ще упражниш знанията си и относно решаването на практически задачи, както върху това да определяш как се променя равновесната константа (K_{c}) при промяна на температурата в равновесна система. Тестът е прекрасен начин да се подготвиш отлично за предстоящото контролно в края на раздела. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се