Упражнение: Катализа. Основни понятия


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Катализа. Основни понятия", чрез който ще провериш знанията си за това какво наричаме катализа и катализатор, колко вида биват, от какво зависи скоростта на реакцията в хомогенно-каталитичен и хетерогенно-каталитичен процес. Тестът ще ти помогне да се научиш да даваш примери за най-често срещаните видове каталитични процеси и да ги описваш. Реши теста с максимален резултата и гарантирано ще се представиш отлично на тази тема при изпитване в училище. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Катализаторите са вещества, които:
5т. 2. Химични реакции, които протичат в присъствие на катализатор са каталитични, а явлението е катализа.
5т. 3. Посочи правилните твърдения.
5т. 4. Катализаторът е положителен, ако:
5т. 5. Според вида на системата, в която се извършва процесът, катализата е хомогенна и хетерогенна.
6т. 6. До настоящия момент Айфеловата кула в Париж е пребоядисвана 18 пъти. За боядисването и са необходими 60t боя, 25 бояджии и работа повече от година.
  • С цел забавяне на процеса на корозия (ръждясване) на металните части в боята се поставят специални вещества. Те изпълняват роля на:
6т. 7. Реакцията на разлагане на водороден пероксид, протичаща по уравнението 2H2O2(aq)\oversetMnO2(s)--> 2H2O(t) + O2(g) e пример за:
6т. 8. При избирателната катализа катализаторът променя:
6т. 9. Скоростта на хетерогенно каталитичния процес, изразен с уравнението 2H2O2(aq)\oversetMnO2(s)--> 2H2O(t) + O2(g), зависи от:
6т. 10. За хомогенно каталитичния процес 2H2O2(aq)\oversetKI(aq)-->2H2O(t) + O2(g) скоростта  е пропорционална на:
6т. 11. Използвай част от дадените думи/словосъчетания и попълни празните места в текста:
  • автокаталитични, универсални, водородните йони, водородните атоми, хидридните йони
6т. 12. Свържи химичните уравнения с правилните твърдения.
11т. 13. Попълни празните места в текста.
11т. 14. Катализаторите, които ускоряват само една реакция, притежават свойството "избирателна способност".
  • Свържи химичните реакции с подходящия за тях катализатор.
11т. 15.
  • Попълни празните места в текста.
  • За думите използвай малки букви и кирилица, а за химичните формули латиница и арабски цифри.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!