Компютърно моделиране и ИТ6. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Компютърно моделиране

Трети раздел

Компютърна текстообработка

Четвърти раздел

Обработка на таблични данни

Пети раздел

Компютърна презентация

Шести раздел

Операционна система и носители на информация

Седми раздел

Работа с графични изображения

Осми раздел

Интернет и интегриране на дейности

Девети раздел

Годишен преговор

Десети раздел

Стара програма

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се