География7. клас

Първи раздел

Европа

 • 1
  Географско положение и граници на Европа
 • 2
  Големина и брегове на Европа
 • 3
  Формиране на релефа на Европа
 • 4
  Релеф на Европа. Подялба на континента. Северна и Източна Европа
 • 5
  Релеф на Европа. Подялба на континента. Централна, Западна и Южна Европа
 • 6
  Полезни изкопаеми на Европа
 • 7
  Фактори и елементи на климата на Европа
 • 8
  Полярен и субполярен климатичен пояс. Климатични пояси и области в Европа
 • 9
  Умерен и субтропичен климатичен пояс. Планинска климатична област. Климатични пояси и области в Европа
 • 10
  Водите на Европа. Обща характеристика. Реки
 • 11
  Езера. Водите на Европа
 • 12
  Природни зони в Европа. Гори в умерения пояс
 • 13
  Степи, твърдолистни гори и храсти, планинска област. Природни зони в Европа
 • 14
  Природни зони в Европа. Полярни пустини, тундра, лесотундра
 • 15
  Население на Европа
 • 16
  Политическа карта на Европа
 • 17
  Фактори за развитието на стопанството в Европа. Европейски съюз
 • 18
  Основни стопански отрасли в Европа
 • 19
  Страни в Северна Европа. Швеция
 • 20
  Страни в Западна Европа. Великобритания
 • 21
  Страни в Средна Европа
 • 22
  Страни в Южна Европа
 • 23
  Страни в Източна Европа - общи черти
 • 24
  Страни в Източна Европа - Русия

Втори раздел

Балкански полуостров

 • 25
  Географско положение, големина и брегове на Балканския полуостров
 • 26
  Релеф и полезни изкопаеми на Балканския полуостров
 • 27
  Климат на Балканския полуостров
 • 28
  Адриатическо крайбрежие
 • 29
  Планинските и равнинните земи
 • 30
  Островният юг
 • 31
  Води на Балканския полуостров

Трети раздел

България

 • 32
  Географско положение
 • 33
  Природна среда на България - част 1
 • 34
  Природна среда на България - част 2
 • 35
  Дунавска равнина
 • 36
  Старопланинска област - част 1
 • 37
  Старопланинска област - част 2
 • 38
  Краищенско-Средногорска област - част 1
 • 39
  Краищенско-Средногорска област - част 2
 • 40
  Тракийско-Странджанска област. Част 1
 • 41
  Тракийско-Странджанска област. Част 2
 • 42
  Рило-Родопска област - част 1
 • 43
  Рило-Родопска област - част 2
 • 44
  Българско черноморско крайбрежие.Черно море - част 1
 • 45
  Българско черноморско крайбрежие.Черно море - част 2
 • 46
  Население на България
 • 47
  Селища на България
 • 48
  Държавно и административно устройство
 • 49
  Стопанство - развитие, фактори и териториално разпределение - част1
 • 50
  Стопанство. Развитие, фактори и териториално разпределение. Част 2
 • 51
  Население- богатство от етноси, етнически групи, религии и култури
 • 52
  Политическа карта
 • 53
  Стопанство - териториално разпределение, фактори и различия - част 1
 • 54
  Стопанство - териториално разпределение, фактори и различия - част 2

Четвърти раздел

Изходно ниво

 • 55
  Изходно ниво. Въпрос 1 - 7
 • 56
  Изходно ниво. Въпрос 8 - 14
 • 57
  Изходно ниво. Въпрос 15 - 20
Върни се горе
feedback
feedback