Български език7. клас

Първи раздел

Преговор

 • 1
  Сложно съчинено изречение. Видове
 • 2
  Пунктуация на съчинителни съюзи в просто и сложно изречение

Втори раздел

Текстът в медийното и в естетическото общуване

 • 3
  Репортаж, интервю
 • 4
  Художествен текст

Трети раздел

Лексикология и фонетика

 • 5
  Думата като лексикално средство в текста

Четвърти раздел

Стара програма български език 7. клас

 • 6
  Сложно изречение. Видове
 • 7
  Сложно съставно изречение
 • 8
  Подчинено подложно и подчинено допълнително
 • 9
  Подчинено определително и подчинено обстоятелствено
 • 10
  Запетаи около подчинените изречения
 • 11
  Без отваряща запетая
 • 12
  Още нещо за запетаята
 • 13
  Наклонение на глагола
 • 14
  Условно наклонение и повелително наклонение
 • 15
  Вид на глагола
 • 16
  Граматични грешки
 • 17
  Фразеологизми
 • 18
  Езикова система
 • 19
  Лексикална съчетаемост
 • 20
  Някои правописни грешки
 • 21
  Биографии на автори

Пети раздел

Национално външно оценяване

 • 22
  Трансформиране на пряка реч в непряка
 • 23
  Попълване на таблица
feedback
feedback