Литература12. клас

Първи раздел

Важни уводни уроци

 • 1
  Как да се подготвиш по литература за 12. клас бързо и лесно?
 • 2
  Как да четем литературното произведение?
 • 3
  Литературни родове и жанрове
 • 4
  Фигури и тропи. Всичко най-важно
 • 5
  Тенденции в междувоенната литература

Втори раздел

Христо Смирненски

 • 6
  Христо Смирненски. Живот и творчество
 • 7
  Анализ на стихотворението "Да бъде ден!". Христо Смирненски
 • 8
  Анализ на стихотворението "Ний". Христо Смирненски
 • 9
  "Ний". Христо Смирненски
 • 10
  Анализ на стихотворението "Йохан". Христо Смирненски
 • 11
  "Йохан". Христо Смирненски
 • 12
  Анализ на стихотворението "Юноша". Христо Смирненски
 • 13
  "Юноша". Христо Смирненски
 • 14
  Анализ на стихотворението "Старият музикант". Христо Смирненски
 • 15
  "Старият музикант". Христо Смирненски
 • 16
  Анализ на стихотворението "Цветарка". Христо Смирненски
 • 17
  "Цветарка". Христо Смирненски
 • 18
  Анализ на стихотворението "Зимни вечери". Христо Смирненски
 • 19
  "Зимни вечери". Христо Смирненски
 • 20
  Анализ на "Приказка за стълбата". Христо Смирненски
 • 21
  "Приказка за стълбата". Христо Смирненски
 • 22
  Анализ на "На гости у Дявола". Христо Смирненски
 • 23
  "На гости у дявола". Христо Смирненски
 • 24
  "Червените ескадрони". Христо Смирненски
 • 25
  "Братчетата на Гаврош". Христо Смирненски
 • 26
  "Вълкът". Христо Смирненски
 • 27
  Подготовка за матура. Най-важното за Христо Смирненски

Трети раздел

Гео Милев

 • 28
  Гео Милев. Живот и творчество
 • 29
  Експресионизъм. Всичко най-важно
 • 30
  Анализ на поемата "Септември". Част 1. Гео Милев
 • 31
  Анализ на поемата "Септември". Част 2. Гео Милев
 • 32
  "Септември". Гео Милев
 • 33
  Подготовка за матура. Най-важното за Гео Милев

Четвърти раздел

Атанас Далчев

 • 34
  Атанас Далчев. Жизнен и творчески път
 • 35
  Естетическият контекст на кръга "Стрелец"
 • 36
  Анализ на стихотворението "Прозорец". Атанас Далчев
 • 37
  Анализ на стихотворението "Болница". Атанас Далчев
 • 38
  "Болница". Атанас Далчев
 • 39
  Анализ на стихотворението "Стаята". Атанас Далчев
 • 40
  "Стаята". Атанас Далчев
 • 41
  Анализ на стихотворението "Книгите". Атанас Далчев
 • 42
  Анализ на стихотворението "Къщата". Атанас Далчев
 • 43
  "Къщата". Атанас Далчев
 • 44
  Анализ на стихотворението "Повест". Атанас Далчев
 • 45
  "Повест". Атанас Далчев
 • 46
  "Книгите". Атанас Далчев
 • 47
  Анализ на стихотворението "Камък". Атанас Далчев
 • 48
  "Камък". Атанас Далчев
 • 49
  Анализ на стихотворението "Дяволско". Атанас Далчев
 • 50
  "Дяволско". Атанас Далчев
 • 51
  "Старите моми". Атанас Далчев
 • 52
  Хижи. Атанас Далчев
 • 53
  "Към родината". Атанас Далчев
 • 54
  Подготовка за матура. Най-важното за Атанас Далчев

Пети раздел

Елисавета Багряна

 • 55
  Елисавета Багряна. Живот и творчество
 • 56
  Анализ на стихотворението "Кукувица". Елисавета Багряна
 • 57
  "Кукувица". Елисавета Багряна
 • 58
  Анализ на стихотворението "Стихии". Елисавета Багряна
 • 59
  "Стихии". Елисавета Багряна
 • 60
  Анализ на стихотворението "Потомка". Елисавета Багряна
 • 61
  "Потомка". Елисавета Багряна
 • 62
  Анализ на стихотворението "Вечната". Елисавета Багряна
 • 63
  "Вечната". Елисавета Багряна
 • 64
  "Унес". Елисавета Багряна
 • 65
  "Видение". Елисавета Багряна
 • 66
  "Вик". Елисавета Багряна
 • 67
  "Зов". Елисавета Багряна
 • 68
  Подготовка за матура. Най-важното за Елисавета Багряна

Шести раздел

Йордан Йовков

 • 69
  Йордан Йовков. Жизнен и творчески път
 • 70
  Анализ на "Песента на колелетата". Йордан Йовков
 • 71
  Анализ на разказа "Последна радост". Йордан Йовков
 • 72
  Анализ на разказа "Шибил". Йордан Йовков
 • 73
  "Шибил" и "На Игликина поляна". Особености на сборника "Старопланински легенди". Йордан Йовков
 • 74
  Анализ на разказа "През чумавото". Йордан Йовков
 • 75
  Анализ на разказа "Индже". Йордан Йовков
 • 76
  Анализ на разказа "Албена". Йордан Йовков
 • 77
  Анализ на разказа "Другоселец". Йордан Йовков
 • 78
  Анализ на разказа "Серафим". Йордан Йовков
 • 79
  Жената в разказите на Йордан Йовков
 • 80
  Подготовка за матура. Най-важното за Йордан Йовков

Седми раздел

Никола Вапцаров

 • 81
  Никола Вапцаров. Жизнен и творчески път
 • 82
  Анализ на стихотворението „Вяра”. Никола Вапцаров
 • 83
  "Вяра". Никола Вапцаров
 • 84
  Анализ на стихотворението „Писмо”. Никола Вапцаров
 • 85
  "Писмо". Никола Вапцаров
 • 86
  Анализ на стихотворението „Песен за човека”. Никола Вапцаров
 • 87
  "Песен за човека". Никола Вапцаров
 • 88
  Анализ на стихотворението "Сън". Никола Вапцаров
 • 89
  Анализ на стихотворението „История”. Никола Вапцаров
 • 90
  "История". Никола Вапцаров
 • 91
  Анализ на стихотворението "Завод". Никола Вапцаров
 • 92
  "Завод". Никола Вапцаров
 • 93
  Анализ на стихотворението „Кино”. Никола Вапцаров
 • 94
  "Кино". Никола Вапцаров
 • 95
  Анализ на стихотворението "Прощално". Никола Вапцаров
 • 96
  "Прощално". Никола Вапцаров
 • 97
  Анализ на стихотворението "Борбата е безмилостно жестока". Никола Вапцаров
 • 98
  "Борбата е безмилостно жестока". Никола Вапцаров
 • 99
  "Двубой". Никола Вапцаров
 • 100
  "Не бойте се деца". Никола Вапцаров
 • 101
  "Пролет". Никола Вапцаров
 • 102
  "Спомен". Никола Вапцаров
 • 103
  "Ботев". Никола Вапцаров
 • 104
  Подготовка за матура. Най-важното за Никола Вапцаров

Осми раздел

Димитър Димов

 • 105
  Големият роман през 50-те години на ХХ век. Развитие на литературата след Втората световна война
 • 106
  Димитър Димов. Живот и творчество
 • 107
  Романът "Тютюн". Творческа история. Димитър Димов
 • 108
  "Тютюн". Сюжет и композиция. Димитър Димов
 • 109
  Анализ на романа "Тютюн". Димитър Димов
 • 110
  Драмата на Димовите герои в романа "Тютюн"
 • 111
  Образът на "Никотиана" в романа "Тютюн" на Димитър Димов
 • 112
  Подготовка за матура. Най-важното за Димитър Димов

Девети раздел

Димитър Талев

 • 113
  Димитър Талев. Живот и творчество
 • 114
  Творческа история и сюжет на романа "Железният светилник". Димитър Талев
 • 115
  Романът "Железният светилник". Образи на героите. Димитър Талев
 • 116
  Институциите и фигурата на водача в романа "Железният светилник". Димитър Талев
 • 117
  Подготовка за матура. Най-важното за Димитър Талев

Десети раздел

Подготовка за матура

 • 118
  Как да интерпретираме епическа творба? Подготовка за 41 въпрос на матурата
 • 119
  Как да интерпретираме лирическа творба?
 • 120
  Как се пише есе?
 • 121
  Най-важното за матурата в едно видео
feedback
feedback