logo

Тест: Сребро. Химични свойства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Среброто е:
2
В реда на относителната активност на металите среброто се намира вляво (преди) водорода.
3
Оставено на въздуха среброто почернява, защото се покрива със слой от:
4
В зъболекарската практика се използва сребърна амалгама. Това е сплав на сребро и:
5
Най-често използваната сребърна сплав за изработване на бижута е т.нар "стерлингово сребро" или "проба 925".  В 1000 g стерлингово сребро се съдържат:
6
Избери неметал, с който среброто НЕ взаимодейства пряко.
7
Използвай част от дадените формули и попълни празните места в уравнението за взаимодействие на сребро с бром.
  • Ag, Al, Br2, Br, AgBr, AgBr2, AlBr3
8
Посочи реда, на който е написано съединение, с което среброто реагира.
9
Мястото на среброто в РОАМ определя:
10
Избери реактивите, с които среброто реагира:
  • k.HNO3 ; k.H2SO4; NaOH; Ca(OH)2; AuCl3
  • Запиши формулите на веществата, като ги подредиш по азбучен ред на наименованията им.
11
Посочи продукта, който НЕ се отделя при взаимодействието Ag+k.H2SO4\oversett-->.
12
За получаване на газ азотен оксид ще използваш взаимодействие на сребро с:
13
Използвай латиница и арабски цифри и попълни липсващите формули в уравненията.
14
Свържи елементите, така че да получиш верни уравнения за взаимодействието на сребро с концентрирана азотна киселина.
15
За откриване на алдехидна група в органични съединения се използва реакция на "сребърното огледало". В нея участва т. нар. реактив на Толенс, който представлява комплексно съединение на среброто. Химичното наименование на комплекса по IUPAC е сребърен (I) диамин хидроксид.
  • Запиши химичната формула на комплексното съединение.
  • Използвай латиница, арабски цифри, малки () и средни [] скоби. Не оставяй интервали между символите.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас върху химични свойства на среброто. С интересни и разнообразни въпроси ще провериш доколко са усвоени важните химични свойства на среброто. Умееш ли да записваш с уравнения взаимодействията на среброто с прости вещества? А с какви киселини и при какви условия реагира металът? Възможно ли е да разтвориш сребро във вода или основа? Провери знаеш ли всичко това и се подготви за отлично представяне в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се