logo

Тест: Основни замърсители на водата и почвата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В световен мащаб количеството на питейна вода е ограничено.
2
Посочи правилните твърдения.
3
Замърсяването на водата НЕ може да бъде:
4
Източници за замърсяване на почвата са:
5
Кои от посочените действия водят до намаляване на разхода на питейна вода?
6
На обработваема земя, замърсена с тежки метали, се препоръчва отглеждане на:
7
Свържи елементите източник на замърсяване - вид на замърсителите.
8
Възможен източник на радиоактивно замърсяване на водите са:
9
  • Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста:
  • речник: атомните, водните, транспорта, металургията, намаляване, увеличаване
10
Свържи елементите въздействие върху почвата - вид на замърсяването.
11
Подреди верига, по която може да се проследи предаването на замърсители.
12
Попълни празните места в текста.
13
  • Анализирай данните от таблицата и отговори правилно.
14
Плодородието зависи в голяма степен от киселинността на почвата. Чистата дъждовна вода е приблизително с pH= 5,6-5,7. При наличие на серни и азотни оксиди в атмосферата pH на дъждовната вода:
15
  • Прочети внимателно текста и запиши формулите на споменатите съединения. Редът на записване на формулите следи в текста. Използвай латиница и арабски цифри.
  • Простото вещество сяра се съдържа в много горива. При изгарянето им се отделя серен диоксид. Попаднал в атмосферата, той взаимодейства с кислорода от въздуха до серен триоксид, който с водните пари образува сярна киселина. Тя пада на земята под формата на киселинен дъжд и уврежда почва и растения. Влияе и върху здравето на хората.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш нивото на екологичната си култура. Има ли проблем с количеството на питейната вода в световен мащаб? А може ли да се намали разходът на питейна вода и как ти ще помогнеш, за да се случи това? Кои са основните замърсители на водата и почвата? Какви поражения върху природата нанася човекът с дейността си? На тези и други интересни въпроси ще отговаряш с лекота, ако направиш теста, който сме ти подготвили. Така ще си и отлично подготвен за часовете по химия в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се