Видео урок: Изместване на химичното равновесие. Принцип на Льо Шателие-Браун

11:29
8 686
30
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Супер интересен видео урок по химия за 10. клас за изместването на химичното равновесие и принципа на Льо Шателие-Браун (ЛШБ). Какво гласи принципа на ЛШБ? Как влияе промяната в концентрацията на изходните вещества или продуктите на реакцията върху посоката, в която се измества химичното равновесие? Защо повишаването на температурата измества равновесието по посока на ендотермичната реакция? Винаги ли налягането влияе върху равновесието? След изместване на равновесието докога протича съответната реакция? Подробно и нагледно обяснение ще намериш само при нас. Отвори ли видеото вече?
Раздел:
Химични процеси
Ключови думи:
подвижно равновесие, принцип на Льо Шателие - Браун, права реакция, обратна реакция, концентрация, температура, налягане, химия 10. клас

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (30)
Профилна снимка
05.01.2014

Ученик

+4
благодаря за урока
Профилна снимка
16.05.2018

Ученик

-2
Братле, честно ти казвам обясняваш като за малоумници. На места даже превъртах понеже поне според мен урока е сравнително лесно смилаем, но от друга страна все пак има хора, за които е необходимо гледането му поне по два пъти, а защо не и допълнително интересуване в добрия стар чичо гугъл и древното нещо наречено четенееее. Тенкю за урока и лек ден.
Профилна снимка
20.11.2016

Ученик

+2
Здравейте! Много Ви моля да ми отговорите на два въпроса! Първо искам да питам , ако намалим концентрацията на едно от изходните в-ва ще се увеличи скоростта на обратната реакция, т.е. ХР ще се измести към обратната реакция. В клипа е обяснено само какво ще се случи, ако увеличим концентрацията на едно от изходните в-ва! Второто нещо,което искам да питам е защо моята учителка по химия ми дава едно оределение,в което включва и катализатор и аз мисля, че греши, но не мога да и го кажа,а то е: " ХР е подвижно, което означава,че при въздействие с външни фактори/ промяна на температура,катализатор, концентрация и налягане/ може да бъде изместено в желана от нас посока" Отговорете ми ,много Ви моля, правилно ли е в това определение да влиза и катализатор. Когато говори за факторите,които влияят в/у равновесните процеси тя пак включва катализатор! Благодаря Ви предварително!!
Профилна снимка
20.11.2016

Учител на Уча.се

+1
Здравей Даниела, логично е, след като при повишаване концентрацията на изходните вещества равновесието се измества по посока на правата реакция, при понижаването на концентрацията на изходни вещества равновесието да се измества по посока на обратната реакция. Химичното равновесие не зависи от наличието на катализатор, нито равновесната константа зависи от наличието на катализатор, нито изместването на равновесието при промяната на условията може да стане ако прибавиш или махнеш катализатор. Единственото нещо, върху което влияе катализатора в една равновесна система е времето, за което се достига равновесието - обикновено в присъствието на катализатор става по-бързо достигането на равновесие в системата....
Профилна снимка
20.11.2016

Ученик

+3
Много Ви благодаря за изчерпателния отговор и то още в неделя! Изненадахте ме! Още веднъж благодаря!
Профилна снимка
20.11.2016

Учител на Уча.се

+1
Моля. :))))
Профилна снимка
06.07.2014

Учител

+2
може ли само да ми дадете списъка с това,какви са по вид задачите за кандидат-студенти ..защото търся преходи и искам да ги отключа
Профилна снимка
06.07.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Станимир, За Варна или за София?
Профилна снимка
06.07.2014

Учител на Уча.се

+1
За София: Ca: 5, 67, 78, 142, 178, 193, Na:42, 55, 107, 118, 175, 182,K: 14, 43, 119, 177, 199, Cu:15, 46, 53, 67, 72, 116, 143, 153, 168, 192, Fe:17, 18, 76, 117, 135, 167, 72,Al: 31, 75, 145, 168, Zn:87, 99, 147, 169, Pb:179, S: 4, 12, 18, 46, 68, P:19, I:49, 194, 200, N:83, 109,Общи: 54, 56, 122, 128, 131
Профилна снимка
09.02.2016

Ученик

+1
Здравейте, госпожо Николова. Бихте ли ми изяснили как зависи Kc от температурата и защо при реакцията N2+3H2<=>2NH3+Q, Кc нараства при понижаване на температурата?
Профилна снимка
09.02.2016

Учител на Уча.се

+1
Здравей Кристина, когато приложиш принципа на Льо-Шателие-Браун към равновесна система, в която понижаваш температурата, то равновесието се измества по посока на екзотермичната реакция, която в случая е правата реакция. Това означава, че в израза за Кс числителя (концентрацията на амоняка) ще нарасне. При по-голям числител частното (Кс) е по-голямо. Ето защо при понижаване на температурата при екзотермичните реакции Кс нараства. Обяснение може да се даде и с опитно установения факт, че при повишаване на температурата за екзотермичните реакции Кс намалява. От тук следва, че при понижаване на Т Кс ще нараства.
Профилна снимка
15.11.2016

Ученик

+1
А защо е необходима висока температура за промишленото получаване на амоняк?
Профилна снимка
16.11.2016

Учител на Уча.се

+2
Здравей jener9, ако реакцията се провежда при ниска температура, за да изместиш равновесието по реакцията за синтез на амоняка скоростта на реакцията става много ниска и не е технологично изгодно....
Профилна снимка
16.11.2016

Ученик

+1
Благодаря Ви много!
Профилна снимка
14.03.2018

Ученик

+1
Съгласно принципа на ЛШБ когато в системата се намали налягането то с по голяма скорост ще протича реакцията при която обемът е по-голям, но концентрацията на в-вата е ниска съответно и бр. на моловете е малък. В случая при намаляване на налягането с по голяма скорост ще протече обратната реакция и хим. равновесие ще се измести по обратната реакция. Тоест в случая продукта на р-цията като има по малка концентрация но по голям обем системата ще противодейства като увеличи концентрацията на продукта за да се намали обема на продукта това означава ли че продукта трябва да реагира т. е да се разпадне отново на изходни вещества?
Профилна снимка
14.03.2018

Учител на Уча.се

+1
Здравей, при намаляване на налягането равновесието се обръща по посока на реакцията, при която се увеличава обема. Ако говориш отново за синтеза на амоняк - да, при намаляване на налягането равновесието ще се измести по посока на реакцията на разлагане на амоняк до изходни вещества азот и водород.
Профилна снимка
14.03.2018

Ученик

+1
Здравейте, за влияние на налягането върху химичното равновесие, искам да попитам дали правилно съм го разбрала - примера със синтез ва амоняк 3H2 + N2---> 2NH3 От закона на Бойл Мариот колкото повече се увеличава налягането, толкова обемът е по малък, но се увеличава концентрацията на всички газове в системата, обратно когато се намали налягането, се увеличава обемът, а концентрацията на газовете е по-малка? Съгласно принципа на Л. Ш.Б при повишаване на налягането химичното равновесие ще се измести по посока на правата реакция в конкретния случай и с по-голяма скорост ще протече правата р-ция. При изходните вещества броят молове е по-голям т. е имат по голяма концентрация от продукта, но имат по малък обем и колкото пъти се увеличава налягането толкова по- малък обем и по голяма концентрация имат изходните в-ва, затова система противодейства като кара изходните в-ва да реагират тоест намаляват концентрацията съответно и бр. на моловете им и така V се увелича
Профилна снимка
14.03.2018

Учител на Уча.се

+2
Здравей, постът ти до средата е напълно логичен и отговаря на истината. След това са нахвърляни думи, които ми показват, че нещо в разбирането куца. Та така. Повишаваме налягането. Според принципа на Льо шателие браун системата противодейства като се опитва да намали обема. В лявата страна на уравнението имаш 4 мола газове, които заемат определен обем. В дясната страна има 2 мола газове, които заемат по-малък обем. Тогава при повишаване на налягането протича реакцията, която води до по-малък обем.
Профилна снимка
05.11.2017

Ученик

+1
Може ли помощ с 1 задача? При загряване на смес от водород и йод със състав 0,35 mol/L водород и 0,3 mol/L йод се установява равновесието: H2 + I2 = 2HI; Равновесната концентрация на йодоводорода е 0,5 mol/L. Намерете равновесната константа на дадения процес. Благодаря предварително:)
Профилна снимка
06.11.2017

Учител на Уча.се

0
Здравей Боби, ще помогна с упътвания. Първо трябва да изчислиш по колко водород и йод са изразходвани за получаване на 0,5 mol/l йодоводород. Използваш молно отношение по уравнение и получаваш, че по 0,25 mol/l водород и йод са изразходвани, за да се получи равновесната концентрация йодоводород. От тук следва, че ако в началото си имал о,35 mol/l водород, то 0,25 mol/l са реагирали. Тогава в равновесната система имаш 0,35 - 0,25 = 0,1 mol/l водород. Сега остава да изчислиш равновесната концентрация и на йода. После в израза за равновесната константа заместваш трите равновесни концентрации и смяташ... Успех!
Профилна снимка
04.12.2016

Ученик

+1
Много ми помогнахте! Благодаря!
Профилна снимка
19.11.2014

Ученик

+1
В каква посока ще се измести равновесието и защо: CH3COOH + C2H2OH = CH3COOC2H5 + H2O А) Ако се прибави натриева основа; Б) ако се прибави натриев ацетат; В) ако се прибави солна киселина; Г) ако се понижи температурата; Д) ако се повиши общото налягане.
Профилна снимка
19.11.2014

Ученик

+1
C2H5OH, А НЕ C2H2OH!
Профилна снимка
19.11.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей mehmed_98, Следващите два урока са със задачи върху принцип на льо Шателие-Браун. Погледна ли ги, имаш ли проблеми със задачите там? Ако нямаш проблеми в тези уроци и тук би следвало да можеш да се справиш сам. Аз ще помогна малко като кажа, че системата е хомогенна, но е течна и следователно налягането не влияе. Освен това имай предвид, че в А) натриевата основа ще реагира с оцетната киселина; в Б) прибавяш ацетатен (общ йон); В) прибавяйки солна киселина добавяш катализатор Н+; Г) топлинния ефект на естерификацията не е известен;Д) налягането не влияе.
Профилна снимка
19.11.2014

Ученик

+1
Благодаря! Моят проблем не е толкова решението, колкото самото правилно обяснение. Както казва г-жата -"Не можете да говорите правилно химически"! :)
Профилна снимка
19.11.2014

Учител на Уча.се

+2
Аха, сега разбрах... А) когато прибавим натриева основа тя реагира с оцетната киселина и вследствие на протеклата неутрализация концентрацията на оцетната киселина намалява. Според принципа на ЛШБ (изказваш го) системата ще излезе от състоянието на равновесие и ще се стреми отново да повиши концентрацията на оцетната киселина. Това ще доведе до изместване на равновесието по посока на обратната реакция, която ще започне да протича с по-голяма скорост до достигане на ново равновесие, но при други равновесни концентрации. Ето така се обяснява на химичен език. Хайде да опиташ да направиш другите подточки сам. Ако не успееш - ще помогна :)
Профилна снимка
19.11.2014

Ученик

+1
Водородните катиони катализират в еднаква степен и правия и обратния процес. В този случай системата няма да излезе от химично равновесие, нали? Реакциите ще протекат с по- голяма скорост.
Профилна снимка
19.11.2014

Учител на Уча.се

+1
Да,Мехмед, така е, Н+ само катализират. При равновесие ролята на катализатора е единствено във времето, за което се достига равновесието - при наличието на катализатор равновесието се достига за по-кратко време. Но катализаторът не влияе на равновесието, нито на равновесната константа, това много ясно трябва да го заявиш. И при равновесие не намесвай скоростта-ще вземеш да се объркаш...
Профилна снимка
19.11.2014

Ученик

+3
- Благодаря!!! Вие помагате на хиляди ученици из цяла България! Нали знаете, "който мисли година напред - купува храна, който мисли десет години напред - засажда дърво, а който мисли сто години напред - инвестира в образованието!" Бъдете жива и здрава! :)
Профилна снимка
19.11.2014

Учител на Уча.се

+3
Благодаря, Мехмед, за топлите думи на признание. Те радват всички ни, защото Уча.се е общо дело, насочено към вас, младите, които обичаме и желаем да успеят!
feedback
feedback