logo

Тест: Сребро. Строеж на атома. Физични свойства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи НЕВЯРНОТО твърдение за среброто.
2
Благородни метали са:
3
Избери физични свойства, които са характерни за среброто.
4
Избери ГРЕШНОТО твърдение за среброто и сребърните йони.
5
Сравни по физични свойства металите, като избереш верните отговори.
6
Електроннатата конфигурация на среброто в основно състояние е:
7
Среброто има:
8
Посочи верните твърдения.
9
С увеличаване на атомния номер в главните (А) групи атомният радиус на елементите нараства. Аналогичното увеличение на атомния радиус на елементите от вторичните (Б) групи е:
10
В учебник виждаш следното означение: E^\circCu^2^+/Cu < E^\circAg^+/Ag\: < E^\circAu^3^+/Au.
  • Избери верните твърдения, свързани с означението.
11
Анализирай дадените числени данни. Използвай връзката между строежа на атома и атомните свойства за елементите Ag и Rb и попълни числените данни в текста.
  • 403 kJ/mol; \, 0,144 nm; \, 0,248 nm;\, 731kJ/mol
12
Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
  • по-малка, по-голяма, по-голям, по-малък
13
Напиши съкратената електронна формула на сребро в основно състояние.
  • Използвай латиница, арабски цифри и не оставяй интервали.
14
Използай кирилица и малки букви и определи вида на химичната връзка в съединенията.
15
Сравни атомните свойства за среброто и медта, като използваш закономерностите в Периодичната таблица.
  • Попълни празните места в сравненията като използваш  сравнителните степени по-голям, по-малък, по-голяма и по-малка.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас върху химичния елемент сребро, с чиято помощ ще провериш знанията си за мястото на елемента в Периодичната таблица, строежа на атома му, атомните му свойства и произтичащата от тях химическа активност. А кои са най-характерните физични свойства на среброто, които определят и част от употребата му? Ще провериш имаш ли отговори на тези въпроси само с нашия тест. Тестът ще ти помогне и да се подготвиш за отличен отговор при изпитване в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се