Първи раздел

Текстът в научното общуване

 • 1
  Текстът в научнoто общуване
 • 2
  Структура на научния текст. Видове
 • 3
  Урочна статия. Извличане и обработване на информация от урочна статия

Втори раздел

Части на речта. Местоимения

 • 4
  Части на речта. Местоимение
 • 5
  Показателни местоимения
 • 6
  Въпросителни местоимения
 • 7
  Относителни местоимения
 • 8
  Отрицателни и обобщителни местоимения
 • 9
  Неопределителни местоимения
 • 10
  Променливо Я

Трети раздел

Глагол. Причастия

 • 11
  Сегашно деятелно причастие
 • 12
  Минало страдателно причастие
 • 13
  Деепричастие

Четвърти раздел

Глагол. Глаголни времена

 • 14
  Глагол. Минало неопределено време
 • 15
  Минало предварително време
 • 16
  Бъдеще време в миналото

Пети раздел

Неизменяеми части на речта

 • 17
  Части на речта. Съюз
 • 18
  Части на речта. Частица
 • 19
  Части на речта. Междуметие

Шести раздел

Изречение

 • 20
  Сложно изречение. Съчинителни и подчинителни връзки
 • 21
  Видове сложни изречения
 • 22
  Сложно съчинено изречение
 • 23
  Еднородни части
Върни се горе
feedback
feedback