Първи раздел

Структурна организация на човешкия организъм

 • 1
  Клетка
 • 2
  Тъкан. Епителна и съединителна тъкан.
 • 3
  Мускулна и нервна тъкан

Втори раздел

Храносмилателна система

 • 4
  Храна. (част 1)
 • 5
  Храна. (част 2)
 • 6
  Храносмилане в устната кухина. Устна кухина, глътка, хранопровод.
 • 7
  Храносмилане в стомаха и червата
 • 8
  Хигиена на храносмилателната система

Трети раздел

Дихателна система

 • 9
  Дихателни органи
 • 10
  Дихателни движения.
 • 11
  Хигиена на дихателната система.

Четвърти раздел

Отделителна система

 • 12
  Устройство и функции на отделителната система.
 • 13
  Хигиена отделителната система

Пети раздел

Сърдечно-съдова система

 • 14
  Кръв и лимфа
 • 15
  Кръвни групи
 • 16
  Сърце
 • 17
  Кръвоносни съдове. Кръвообращение.
 • 18
  Хигиена на сърдечно-съдовата система

Шести раздел

Опорно двигателна система – скелет и скелетни мускули

 • 19
  Кости. Свързване на костите. Скелет.
 • 20
  Кости на черепа
 • 21
  Кости на туловището
 • 22
  Кости на крайниците
 • 23
  Скелетни мускули. Мускули на главата и шията.
 • 24
  Мускули на туловището и крайниците
 • 25
  Хигиена на опорно-двигателната система

Седми раздел

Полова система

 • 26
  Мъжка полова система
 • 27
  Женска полова система
 • 28
  Оплождане
 • 29
  Хигиена и здравни познания за половата система

Осми раздел

Зародишно и следзародишно развити

 • 30
  Зародишно развитие
 • 31
  Следзародишно развитие.
 • 32
  Контрацепция.

Девети раздел

Нервна система

 • 33
  Нервна система. Гръбначен мозък.
 • 34
  Главен мозък. Мозъчен ствол, междинен мозък и малък мозък
 • 35
  Краен мозък. Мозъчна кора.
 • 36
  Вегетативна нервна система.
 • 37
  Хигиена и здравни познания за нервната система
 • 38
  Зрителна сетивна система
 • 39
  Хигиена и здравни познания за окото
 • 40
  Слухова сетивна система
 • 41
  Сетивни системи за равновесие и движение
 • 42
  Вкус и обоняние
 • 43
  Обща сетивност

Десети раздел

Ендокринна система

 • 44
  Хипофиза, щитовидна жлеза, околощитовидни жлези
 • 45
  Задстомашна жлеза, надбъбречни жлези, полови жлези
 • 46
  Хигиенни норми и здравни познания за ендокринната система

Единайсети раздел

Кожа

 • 47
  Кожа
 • 48
  Хигиена на кожата
Върни се горе
feedback
feedback