Упражнение: Изместване на химичното равновесие. Принцип на Льо Шателие-Браун


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Изместване на химичното равновесие. Принцип на Льо Шателие-Браун". С него ще упражниш уменията си да определяш посоката, в която се измества химичното равновесие при промяна на условията в системата - температура, налягане и концентрация на изходни вещества и продукти. Само след като направиш това упражнение, ще си сигурен в знанията си и ще се представиш отлично при изпитване в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Принципът на Льо Шателие–Браун е валиден за:
5т. 2. За всяка обратима химична реакция, която е в състояние на химично равновесие, ако правата реакция е екзотермична, то обратната е ендотермична.
5т. 3. Посочи правилните твърдения.
5т. 4. Хомогенната газова система  2A(g)+B2(g)<--> 2AB(g) е в състояние на химично равновесие.
  • Посочи промените, които ще настъпят при изменение на едно от следните външни условия - t^0, p, c.
5т. 5. Върху химичното равновесие влияние не оказва:
6т. 6. Свържи елементите, така че да се получат правилни твърдения.
6т. 7. Дадена е следната равновесна реакция:
  •  FeCl3+3KSCN<--> Fe(SCN)3+3KCl
  • Какви промени в условията ще доведат до изместване на равновесието по посока на правата реакция?
6т. 8. Подреди елементите, така че да се получи вярно твърдение.
6т. 9. Дадена е равновесна газова система 3O2<--> 2O3-Q.
  • Каква промяна ще настъпи в системата, ако се увеличи температурата?
6т. 10. Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • речник: има, няма, намаляване, увеличаване
 
6т. 11. Химичното равновесие на коя от дадените системи не се влияе от промените в налягането?
6т. 12. Подреди правилно елементите и ще получиш формулировката на принципа на Льо Шателие-Браун.
11т. 13. Свържи твърдението със съответстващия му аргумент, отнасящ се за равновесната реакцияFeCl3+3KSCN<--> Fe(SCN)3 + 3KCl.
11т. 14. Попълни празните места в текста.
11т. 15. Как ще се промени състоянието на химичното равновесие за реакцията 2SO2+O2<--> 2SO3+Q?
  • Запиши отговора си, като използваш за думите кирилица и малки букви, а за химичните формули - латиница.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!