new-logo

Тест: Изместване на химичното равновесие. Принцип на Льо Шателие-Браун

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Принципът на Льо Шателие–Браун е валиден за:
2
За всяка обратима химична реакция, която е в състояние на химично равновесие, ако правата реакция е екзотермична, то обратната е ендотермична.
3
Посочи правилните твърдения.
4
Хомогенната газова система  2A(g)+B2(g)<--> 2AB(g) е в състояние на химично равновесие.
  • Посочи промените, които ще настъпят при изменение на едно от следните външни условия - t^0, p, c.
5
Върху химичното равновесие влияние не оказва:
6
Свържи елементите, така че да се получат правилни твърдения.
7
Дадена е следната равновесна реакция:
  •  FeCl3+3KSCN<--> Fe(SCN)3+3KCl
  • Какви промени в условията ще доведат до изместване на равновесието по посока на правата реакция?
8
Подреди елементите, така че да се получи вярно твърдение.
9
Дадена е равновесна газова система 3O2<--> 2O3-Q.
  • Каква промяна ще настъпи в системата, ако се увеличи температурата?
10
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • речник: има, няма, намаляване, увеличаване
 
11
Химичното равновесие на коя от дадените системи не се влияе от промените в налягането?
12
Подреди правилно елементите и ще получиш формулировката на принципа на Льо Шателие-Браун.
13
Свържи твърдението със съответстващия му аргумент, отнасящ се за равновесната реакцияFeCl3+3KSCN<--> Fe(SCN)3 + 3KCl.
14
Попълни празните места в текста.
15
Как ще се промени състоянието на химичното равновесие за реакцията 2SO2+O2<--> 2SO3+Q?
  • Запиши отговора си, като използваш за думите кирилица и малки букви, а за химичните формули - латиница.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Изместване на химичното равновесие. Принцип на Льо Шателие-Браун". С него ще упражниш уменията си да определяш посоката, в която се измества химичното равновесие при промяна на условията в системата - температура, налягане и концентрация на изходни вещества и продукти. Само след като направиш този тест, ще си сигурен в знанията си и ще се представиш отлично при изпитване в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се