Упражнение: Изместване на химичното равновесие. Принцип на Льо Шателие-Браун


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 10. клас на тема "Принцип на Льо Шателие-Браун", чрез което ще упражните уменията си да определяте посоката, в която се измества химичното равновесие при промяна на условията в системата - температура, налягане и концентрация на изходни вещества и продукти. Само след като направите това упражнение ще сте сигурни в знанията си и ще се представите отлично при изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. За кои химични реакции е валиден принципът на Льо Шателие–Браун?
5т. 2. Попълнете липсващите думи в текста като използвате само кирилица:
5т. 3. Попълнете липсващите думи в текста като използвате само кирилица:
5т. 4. Свържете частите така, че да получите верни твърдения:
5т. 5. Върху химичното равновесие влияние НЕ оказва:
6т. 6. Дадена е следната равновесна система: 3NO2+H2O<--> 2HNO3+NO . Какви промени трябва да се извършат, за да се измести равновесието по посока на правата реакция?
6т. 7. Какви промени ще настъпят в системата 3H2+N2<--> 2NH3, ако концентрацията на водорода се намали?
6т. 8. При кои от следните въздействия равновесието в системата  2H2+O2<--> 2H2O ще се измести по посока на правата реакция и добивът на вода ще нарасне?
6т. 9. Какво трябва да направим, за да увеличим добива на продукта на хомогенната газова реакцията 2NO+O2<--> 2NO2 ?
6т. 10. Хомогенната газова система 2A+B2<--> 2AB e в състояние на химично равновесие. Повишаване на налягането над системата ще доведе до изместване на химичното равновесие по посока на обратната реакция.
6т. 11. Дадена е хомогенната газова система N2+O2<--> 2NO. Оказва ли влияние промяната на общото налягане върху равновесието в системата?
6т. 12. Какви промени ще настъпят в системата 2NO<--> N2+O2+Q при понижаване на температурата?
11т. 13. Железният роданид (сулфоцианид) Fe(SCN)3  има интензивен червен цвят. Как ще се промени цветът на разтвора, в който протича реакцията FeCl3+3KSCN<--> Fe(SCN)3 + 3KCl  ако  в системата се прибавят няколко кристалчета KCl?   Fe(SCN)3 + 3KCl  FeCl3 + 3KSCN
11т. 14. Дадена е хетерогенна обратима химична реакция C+CO2<--> 2CO-Q. Какви промени ще настъпят в равновесната система, ако прибавим NaOH.
11т. 15. Реакцията 2NO+O2<--> 2NO2+Q е хомогенна газова реакция и е част от промишления метод за получаване на азотна киселина. Вие сте технолог и трябва да подберете подходящи условия за максимален добив на NO2.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!