Компютърно моделиране и ИТ5. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Компютърна система и информационни технологии

Трети раздел

Интернет

Четвърти раздел

Звук и видео информация

Пети раздел

Създаване и обработка на графично изображение

Шести раздел

Компютърно моделиране

Седми раздел

Компютърна текстообработка

Осми раздел

Обработка на таблични данни

Девети раздел

Компютърна презентация

Десети раздел

Годишен преговор

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се