logo

Тест: Опазване на околната среда

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи алтернативните източници на енергия.
2
В топлоелектрическите централи (ТЕЦ) на България се произвежда електрическа енергия от изгарянето на:
3
Българинът изхвърля средногодишно по-малко битови отпадъци, отколкото жителите на Европейския съюз.
4
Изгарянето на въглища в ТЕЦ замърсява атмосферата с / със:
5
В България за промишлени цели и отопление масово се използва енергията на топлите и горещи минерални извори.
6
Подреди в правилна последователност етапите от т. нар. "линейна" икономика.
7
Посочи НЕВЯРНОТО твърдение за "линейния" модел на икономика.
8
Потребителите в модела "кръгова" икономика удължават живота на продукта, като:
9
  • Прочети текста:
  • Когато животът на даден продукт се изчерпи, задължително се прилага рециклиране на цялото изделие или на материали от него. Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват по друг начин. Това се прави отново и отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци.
  • За основен принцип на кой вид икономика се говори в текста?
10
В съвременния свят правилната стратегия по отношение на енергията е:
11
Прочети текста:
  • Най-важното е да се предотврати изхвърлянето на отпадъци. Ако това не може да стане, целта е отпадъкът да се намали. Следваща по важност дейност е отпадъкът да се подготви за повторна употреба или да се рециклира. Ако и това не е възможно, отпадъкът отива за производство на енергия в специални заводи за боклук. И само в краен случай отпадъците се депонират на сметището.
  • Определи за коя от дейностите се отнася текста.
12
Използвай част от дадените изрази и попълни празните места в текста.
  • зелената икономика, зелената физика, зелената химия, зелената индустрия
13
Свържи материалите, които могат да се получат след рециклиране на стария ти телефон.
14
Използвай латиница и арабски цифри, за да попълниш молекулните формули на газовете, които се получават при изгаряне на въглища в ТЕЦ.
15
Попълни възобновяемите източници на енергия.
  • Използвай кирилица и малки букви.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш основните си познания по опазване на околната среда. С интересни въпроси ще затвърдиш наученото за разликата между линейна и кръгова икономика по отношение на използването на суровини и енергия и произвеждането на отпадъци. Ще анализираш съвременните, щадящи природата методи за добив на енергия. Ще тестваш знанията си за управление на отпадъците и основните принципи на зелената химия. Направи теста, за да се подготвиш блестящо за отлични резултати и в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се