new-logo

Тест: Окислително-редукционни процеси в разтвори на електролити

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако протича реакция между метал и воден разтвор на сол, то видът на процеса е окислително-редукционен.
2
В реда на относителната активност (РОА) металите са подредени:
3
Всеки метал, намиращ се по-вляво в РОАМ може да измести метал, намиращ се по-вдясно в РОАМ от негова сол.
4
 • По-силни редуктори от калция са:
5
В кой от случаите не може да се използва РОАМ за предвиждане изхода от реакцията?
6
 • Посочи правилните твърдения за реакцията:
 • Fe + CuSO4-->
7
Отговори с ДА или НЕ.
8
 • Коя от реакциите е невъзможна?
9
 • С част от дадените думи попълни празните места в текста.
 • речник: намаляване, увеличаване, преди, след
 • Използвай кирилица и малки букви.
10
 • Като използваш РОАМ, прецени кой от металите Mg, Hg, Zn:
 • Използвай латиница.
11
 • Като микротор в земеделието се използва т.нар. зелен камък - FeSO4.7H2O .
 • С кой от металите може да взаимодейства зеленият камък?
12
 • С част от дадените думи/химични знаци попълни празните места в текста:
 • речник: може, не може, силни, слаби, Zn, Cu
13
 • Класифицирай реакциите според възможността им за протичане, като запишеш отговора си с арабската цифра пред уравнението и запетая:
 • 1. Mg + KCl-->
 • 2. Pb + Hg(NO3)2-->
 • 3.Al + FeSO4-->
14
 • Кой от следните разтвори може да се съхранява в меден съд?
 • AgNO3, HgCl2, ZnCl2
 • За формулите използвай латиница и арабски цифри, а за думите – кирилица и малки букви.
15
 • Ученик разполага с Mg – лента, Zn – пластина, Cu – тел, разтвори на ZnSO4, CuCl2, AgNO3 . С тях провежда експерименти, като потапя метали в разтворите на дадените соли. От опитите извежда следния ред: Mg, Zn,Cu.
 • С дадените реактиви планирай два опита и докажи получения от ученика резултат (виж схемата от фигурата).
 • Запиши отговора си с химичните знаци и формули на веществата.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с помощта на който ще си припомниш какво представлява Редът на относителна активност на металите (РОАМ) и как да го използваш, за да прецениш дали дадена реакция между метал и сол ще протече. Чрез задачите в теста ще упражниш и уменията си за изразяване на окислително-редукционни реакции с уравнения, както и да изравняваш по метода на електронния баланс. Тестът ще ти е полезен и да се подготвиш отлично за изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се