logo

Тест: Окислително-редукционни процеси в разтвори на електролити

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Възможните реакции между метали и водни разтвори на соли са окислително-редукционни.
2
В реда на относителната активност (РОА) металите са подредени от ляво на дясно по:
3
Всеки метал, намиращ се по-вляво в РОАМ може да измести метал, намиращ се по-вдясно в РОАМ от негова сол.
4
Между железен гвоздей (Fe) и разтвор на  меден сулфат (CuSO4):
5
РОАМ е универсален и чрез него могат да се предвидят всички химични свойства за даден метал.
6
Използвай РОАМ и посочи кои метали са по-силни редуктори от калция  Ca.
7
За окислително-редукционната реакция Fe+CuSO4--> FeSO4+ Cu подбери верните електронно-йонни уравнения.
  • Означения: red - редуктор или редукция; ox- окислител или окисление
8
  • Избери невъзможната реакция.
9
Състави вярна последователност за определяне степените на окисление в съединението AgNO3.
10
  Дадени са металите Zn, Mg, Hg. Отговори на въпросите като попълниш знаците на химичните елементи.
11
За реакцията Cu+2AgNO3--> Cu(NO3)2+ 2Ag  определи редуктор и окислител.
12
Използвай част от дадените думи и попълни  празните места в текста.
  • може, не може, силен, слаб
 
13
Анализирай дадените реакции и отговори на поставените въпроси. 1. Mg + KCl--> 2. Pb + Hg(NO3)2--> 3.Al + FeSO4--> В отговора си посочвай реакциите с номера им, като използваш арабски цифри. При повече от един отговор подреждай цифрите по нарастване, не оставяй интервали и отделяй цифрите със запетайка.
14
  Дадени са водни разтвори на AgNO3, HgCl2, ZnCl2. Анализирай мястото на металите в РОАМ и прецени разтвор на коя сол може да се съхранява в съд от мед (Cu). Попълни празните места в текста, като за формулите използваш латиница, а за думите - кирилица.  
15
Ученик разполага с:
  • три метала: Mg – лента, Zn – пластина и Cu – тел;
  • три водни разтвора  -  на ZnSO4, CuCl2, AgNO3 .
  • Ученикът провежда експерименти, като потапя метали в разтворите на дадените соли. Първият експеримент провежда с магнезиевата лента. За всеки експеримент използва различна по вид метална пластина (виж схемата от фигурата).
  • След експериментите ученикът подрежда металите по намаляваща активност в следния ред: Mg, Zn,Cu.
  • Планирай двата задължителни опита, благодарение на които ученикът е извел реда на металите.
Попълни празните места в схемите като използваш химични знаци и химични формули.  

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с помощта на който ще си припомниш какво представлява Редът на относителна активност на металите (РОАМ) и как да го използваш, за да прецениш дали дадена реакция между метал и сол ще протече. Чрез задачите в теста ще упражниш и уменията си за изразяване на окислително-редукционни реакции с уравнения. Тестът ще ти е полезен и да се подготвиш отлично за изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се